CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 4952

Oxythyrea funesta (Poda, 1761), Oxytherea funesta

Exemplars quantity: x

Xerotermní lokalita se skalnatými výchozy, místy zarůstající převážně trnkou.
Stejně jako v v minulém roce je v červnu druh na lokalitě hojný, při kopulaci na květenstvích vždy více (2-8)ex.

Author of the record: Jan Zima

Record state: Processed (Karel Chobot, 2008-12-22 10:37:57)

Locality data

Coordinates: 6452

Locality: Kozince

Commune: Petrovice

Region: Příbram

Distribution map >>

Observation date

9 June 2008