CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 4951

Oxythyrea funesta (Poda, 1761), Oxytherea funesta

Exemplars quantity: x

Xerotermní lokalita se skalnatými výchozy, místy zarůstající převážně trnkou.
Na této lokalitě je v červnu O. funesta hojný, při vhodném počasí jej lze hodnotit i jako velmi hojného.

Author of the record: Jan Zima

Record state: Processed (Karel Chobot, 2008-12-22 10:38:22)

Locality data

Coordinates: 6452

Locality: Kozince

Commune: Petrovice

Region: Příbram

Distribution map >>

Observation date

24 September 2007