CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 4859

Oxythyrea funesta (Poda, 1761), Oxythyrea funesta

Exemplars quantity: 12

západně orientovaná stráň, dříve pravidelně kosená, nyní zarůstající náletem - z bylin děhel lesní, hrachor lesní, svízel syřišťový, bukvice lékařská

Author of the record: Ing. Jiří Franc

Record state: Processed (Karel Chobot, 2008-11-12 11:03:54)

Locality data

Coordinates: 6157ac

Locality: Chroustkov

Commune: Chroustkov

Region: Kutná Hora

Distribution map >>

Observation date

25 July 2008