CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 47613

Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - Fire-bellied Toad, kuňka obecná

Exemplars quantity: 21

V jezírku jsem pozoroval pokusy o páření kuněk obecných.

Author of the record: Luboš Švarc

Record state: Processed (Lenka Jeřábková, 2020-07-10 12:20:40)

Locality data

Coordinates: 5856

Commune: Nymburk

Region: Nymburk

Distribution map >>

Observation date

29 June 2020

Contributions to BioLib

Comments