CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 46661

Sinanodonta woodiana (I. Lea, 1834) - Adventive Swan-mussel

Note of mapping manager

Na lokalitě je výskyt S. woodiana pravděpodobný, ale pro přesné ověření by bylo nejlépe nahrát i fotku.
JN

Exemplars quantity: 1

lastura plně vzrostlého jedince ... ještě i s masem ... patrně úlovek predátora ...

Author of the record: Robert Vlk

Observation reviewed by: Jiří Novák

Locality data

Coordinates: 7065

Locality: PR Věstonická nádrž resp. na břehu VDNM2

Commune: Pouzdřany

Region: Břeclav

Distribution map >>

Observation date

4 April 2020

Contributions to BioLib

Comments