CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 46155

Oxythyrea funesta (Poda, 1761), Zlatohlávek tmavý

Exemplars quantity: 3

přímé pozorování v přírodní zahradě, v roce 2019 dosti hojný

Author of the record: Magda Fiedlerová

Record state: Processed (Karel Chobot, 2020-02-12 12:26:28)

Locality data

Coordinates: 6644

Locality: U Havelků

Commune: Pocinovice

Region: Domažlice

Distribution map >>

Observation date

11 June 2019