CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 4200

Oxythyrea funesta (Poda, 1761)

Exemplars quantity: 1

Author of the record: Pavel Marhoul

Record state: Processed (Jakub Horák, 2008-07-21 15:15:46)

Locality data

Coordinates: 5457dc

Locality: stráňka nad silnicí mezi Újezdem pod Troskami a Ćímyšlí

Region: Jičín

Distribution map >>

Observation date

11 July 2008