CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 23947

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) - European Pond Turtle, Emys orbicularis

Exemplars quantity: 1

jen zprostredkovavam, ale slo o jednoho dospelce.

Author of observation: Ladislav Baday

Author of the record: Miloslav Jirků

Record state: Processed (Zdeněk Mačát, 2015-05-15 11:15:48)

Locality data

Coordinates: 6175

Locality: Tůň u rybníka Štěpán na Opavsku. Zveřejněno v Opavském přírodovědném zpravodaji v září 2014.

Commune: Děhylov

Region: Opava

Distribution map >>

Observation date

6 June 2014

Contributions to BioLib

Comments