CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 2380

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - Stag Beetle

Exemplars quantity: 1

v okolí světelného lapáku Minnesota žádný lesní porost, jen agrocenóza.

Author of the record: Ondřej Zicha

Record state: Processed (Ondřej Zicha, 2008-01-05 16:10:05)

Locality data

Coordinates: 6970

Locality: světelný lapač

Commune: Kunovice

Region: UH

Distribution map >>

Observation date

2006

Contributions to BioLib

Comments