CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 22898

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - Fire Salamander

Exemplars quantity: 2 ad.

Author of the record: Michal Hykel

Record state: Processed (Zdeněk Mačát, 2014-07-31 10:03:45)

Locality data

Coordinates: 6474

Locality: Kopřivnice, Šostýnské vrchy, Jasníkova studánka

Commune: Kopřivnice

Region: Nový Jičín

Distribution map >>

Observation date

19 October 2012

Contributions to BioLib

Comments