CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 2080

Oxythyrea funesta (Poda, 1761), Oxythyrea funesta

Exemplars quantity: 1

1 ex. na zemi v prostředí silně xerofytní vegetace s Coronilla vaginalis. Doklad k dispozici.

Author of the record: Tomáš Burian

Record state: Processed (Karel Chobot, 2007-11-19 08:55:47)

Locality data

Coordinates: 5650b

Locality: Martiněves (okres Litoměřice), suchá křovinatá stráň s jižní expozicí 1 km severně od obce. Vegetace sv. Bromion erecti a opuštěné sady.

Commune: Martiněves

Region: Litoměřice

Distribution map >>

Observation date

13 May 2007