CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 13807

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - Lake Frog

Note of mapping manager

jde o skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus)

Exemplars quantity: 1

Na okraji rybníka - foto.

Author of the record: Jiří Šafránek

Record state: Processed (Václav John, 2013-04-08 21:01:54)

Locality data

Coordinates: 6770b

Locality: Doubravický rybník, východní břeh.

Commune: Hulín

Region: Kroměříž

Distribution map >>

Observation date

29 May 2012