CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 10672

Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - White-lipped Grove Snail

Exemplars quantity: 1

Křovinatý podrost pod starými duby. Čerstě uhynulý ex. Společně s P. Špinarem a J. Zachariášem.

Author of the record: Jan Zima

Record state: Processed (Jiří Novák, 2013-07-12 18:33:25)

Locality data

Coordinates: 6952d

Locality: Podskalí

Commune: Hluboká nad Vltavou

Region: České Budějovice

Distribution map >>

Observation date

14 June 2011