CZ EN
SEARCH  

Species mapping - detail

Record 10265

Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - Fire-bellied Toad

Exemplars quantity: 5

Koncem dubna se jako každý rok objevilo několik kuněk v zahradním
jezírku o rozměrech 5x2 metry.Letos je to zatím 5 jedinců.

Author of the record: Luboš Švarc

Record state: Processed (Václav John, 2011-04-28 21:34:57)

Locality data

Coordinates: 5856

Commune: Nymburk

Region: Nymburk

Distribution map >>

Observation date

28 April 2011

Contributions to BioLib

Comments