CZ EN
SEARCH  

External link - vernacular names

Šlégrová Z. et al.
   - Rostlinolékařský portál

 
Records 1 to 100 of 643  
[1] 2 3 4 5 6 7
babočka bodláková: Vanessa cardui primary name
babočka kopřivová: Aglais urticae primary name
babočka paví oko: Inachis io primary name
bázlivec čárkovaný: Galerucella lineola primary name
bázlivec kukuřičný: Diabrotica virgifera virgifera = Diabrotica virgifera LeConte, 1868primary name
bázlivec leknínový: Galerucella nymphaeae primary name
bázlivec olšový: Agelastica alni primary name
bázlivec vrbový: Lochmaea capreae = Lochmaea caprea (Linnaeus, 1758) primary name
bejlomorka akátová: Obolodiplosis robiniae primary name
bejlomorka bučinová: Hartigiola annulipes primary name
bejlomorka buková: Mikiola fagi primary name
bejlomorka dřezovcová: Dasineura gleditchiae primary name
bejlomorka hrušňová: Dasineura pyriprimary name
bejlomorka jabloňová: Dasineura mali primary name
bejlomorka kapustová: Dasineura brassicaeprimary name
bejlomorka klikvová: Dasineura oxycoccanaprimary name
bejlomorka křenová: Dasineura armoraciaeprimary name
bejlomorka lipová: Didymomyia tiliacea primary name
bejlomorka maková: Dasineura papaverisprimary name
bejlomorka osiková: Harmandiola populiprimary name
bejlomorka ostružiníková: Lasioptera rubi primary name
bejlomorka růžicotvorná: Rabdophaga rosaria primary name
bejlomorka řepková: Dasineura brassicaeadditional name
bejlomorka sedlová: Haplodiplosis marginataprimary name
bejlomorka violková: Dasineura affinisprimary name
bejlomorka vojtěšková: Dasineura medicaginisprimary name
bejlomorka zelná: Contarinia nasturtiiadditional name
bejlomorka zimostrázová: Monarthropalpus flavusprimary name
bekyně mniška: Lymantria monacha primary name
bekyně pižmová: Euproctis similis primary name
bekyně velkohlavá: Lymantria dispar primary name
bekyně zlatořitná: Euproctis chrysorrhoea primary name
bělásek ovocný: Aporia crataegi primary name
bělásek řepkový: Pieris napi primary name
bělásek řepový: Pieris rapae primary name
bělásek zelný: Pieris brassicae primary name
bělokaz březový: Scolytus ratzeburgi = Scolytus ratzeburgii Janson, 1856 primary name
bělokaz dubový: Scolytus intricatus primary name
bělokaz jilmový: Scolytus scolytus primary name
bělokaz ovocný: Scolytus rugulosusprimary name
bělokaz pruhovaný: Scolytus multistriatusprimary name
bělokaz švestkový: Scolytus mali primary name
běloskvrnec tečkovaný: Oxythyrea funesta additional name
blánatka lipová: Oxycarenus lavaterae primary name
blýskáček řepkový: Meligethes aeneus = Brassicogethes aeneus (Fabricius, 1775) primary name
blýskavka červivcová: Spodoptera exigua primary name
blýskavka kukuřičná: Spodoptera frugiperdaprimary name
bobr evropský: Castor fiber primary name
bodruška obilná: Cephus pygmaeus = Cephus pygmeus (Linnaeus, 1767) primary name
bourovčík borový: Thaumetopoea pinivoraprimary name
bourovčík sosnový: Thaumetopoea pinivoraadditional name
bourovec borový: Dendrolimus pini primary name
bourovec březový: Eriogaster lanestris primary name
bourovec prsténčitý: Malacosoma neustria additional name
bourovec prsténčivý: Malacosoma neustria primary name
bourovec topolový: Poecilocampa populi primary name
bzunka ječná: Oscinella frit primary name
čalounice růžová: Megachile centuncularis primary name
černopáska bavlníková: Heliothis armigera = Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) primary name
černopáska štětková: Heliothis viriplaca primary name
červec citroníkovitý: Planococcus citri additional name
červec citroníkový: Planococcus citri primary name
červec jilmový: Gossyparia spuria primary name
červec nopálový: Dactylopius coccus additional name
červec paprsčitý: Pseudococcus longispinusprimary name
červenáček ohnivý: Pyrochroa coccinea primary name
červotoč tabákový: Lasioderma serricorne primary name
dlouženka slepá: Blaniulus guttulatus additional name
dravčík skladištní: Cheyletus eruditusadditional name
dravčík spížní: Cheyletus eruditusadditional name
drobníček zahradní: Stigmella centifoliella primary name
drsnokřídlec hruškový: Phigalia pilosaria additional name
drsnokřídlec hrušňový: Phigalia pilosaria primary name
drsnokřídlec třešňový: Lycia hirtaria primary name
drtník ovocný: Xyleborus dispar = Anisandrus dispar (Fabricius, 1792) primary name
drvopleň hrušňový: Zeuzera pyrina primary name
drvopleň obecný: Cossus cossus primary name
dřeňovka šťovíková: Hydraecia micacea additional name
dřepčík bramborový: Psylliodes affinis additional name
dřepčík bronzový: Chaetocnema concinna additional name
dřepčík černonohý: Phyllotreta nigripes primary name
dřepčík černý: Phyllotreta atra primary name
dřepčík chmelový: Psylliodes attenuata = Psylliodes attenuatus (Koch, 1803) primary name
dřepčík křenový: Phyllotreta armoraciae primary name
dřepčík lnový: Longitarsus parvulusprimary name
dřepčík olejkový: Psylliodes chrysocephala = Psylliodes chrysocephalus (Linnaeus, 1758) primary name
dřepčík pryšcový: Aphthona euphorbiaeprimary name
dřepčík příbuzný: Psylliodes affinis primary name
dřepčík rdesnový: Chaetocnema concinna primary name
dřepčík řepný: Chaetocnema tibialisprimary name
dřepčík vrbový: Crepidodera aurata primary name
dřepčík žaludec: Podagrica fuscicornis primary name
dřevokaz čárkovaný: Trypodendron lineatum primary name
dutilka hlohová: Prociphilus piniprimary name
dutilka jasanová: Prociphilus bumeliaeprimary name
dutilka listová: Pemphigus populinigrae primary name
dutilka šroubovitá: Pemphigus spyrothecae primary name
dutilka topolová: Pemphigus bursarius primary name
dutilka zimolezová: Prociphilus xylosteiprimary name
háďátko borovicové: Bursaphelenchus xylophilusprimary name
 
Records 1 to 100 of 643  
[1] 2 3 4 5 6 7