CZ EN
SEARCH  

Image

* Image is also available in higher resolution: 95440.jpg (3072x2304 - 1058 kb).

Author: Barbora Pangrácová  

Determination author: František Pleva [Determination history and verification]

- Approximate determination (cf.)

- Determined from photograph using book of reference

Colors
blue violet white

Origin of image

Austria, Korutany, Oberkölbnitz, JZ svah hory Reisseck 2850 m

25 July 2008

Author rights ?

 Public Domain [Information]

Contributions to BioLib

For every image in gallery, either accepted or unconfirmed, you can add, change or verify determination (identification), or write comments.

Add or change determination

Add commentAdded determinations

Gentianaceae Juss.

G.bavarica ssp.imbricata(subacaulis)

Hustě nahloučené lístečky jsou pro tuto rostlinu charakteristické.Tyto hořce rostou převážně v nadm.výškách nad 2500m a botanici se stále nemohou shodnout,zda se nejedná jen o variantu či formu hořce bavarica či dokonce nejde-li o tentýž druh ovlivněný v růstu nadm.výškou.Přítomnost G.orbicularis na dané lokalitě(Vysoké Taury)je s ohledem na kyselé podloží málo pravděpodobná,vedlejší rozčepýřený list na snímku náleží druhu Ranunculus glacialis..

Determination author: Oldřich Navrátil