CZ EN
SEARCH  

Image

Pterois antennata - Banded Lionfish

Pterois antennata (Bloch, 1787) - Banded Lionfish

* Image is also available in higher resolution: 92893.jpg (785x1046 - 378 kb).

Author: Dana Rymešová  [Other photographs by this author]

Determination author: Petr Čech [Determination history and verification]

- Determined from photograph using book of reference

CZ  

Determination note

Domnívám se, že na tomto obrázku není Pterois volitans. Dlouhé paprsky prsních ploutví, kresba těla a přední části hlavy a rovněž tvar výrůstků v okolí tlamy spíše svědčí o tom, že se jedná o druh Pterois antennata (Bloch, 1787).
Author: Petr Čech

Associated glossary terms: reared animal

Origin of image

ZOO Vídeň

December 2008

Author rights ?

 Copyright - All rights reserved

Contributions to BioLib

For every image in gallery, either accepted or unconfirmed, you can add, change or verify determination (identification), or write comments.

Add or change determination

Add comment