CZ EN
SEARCH  

Image

Ionomidotis fulvotingens

Ionomidotis fulvotingens (Berk. & M.A. Curtis) E.K. Cash

* Image is also available in higher resolution: 231171.jpg (1000x750 - 322 kb).

Author: Mgr. František ŠARŽÍK  [Other photographs by this author]

Determination author: Jan Gaisler [Determination history and verification]

- Determined from photograph using book of reference

CZ  
- priemer najväčšej plodničky okolo 4 mm

Determination note

- na padnutom konári vŕby vo vlhkej vrbine pri potôčiku

Poznámka : determináciu potvrdil Stanislav Glejdura - mikroskopický rez plodničkou v KOH uvoľňuje z pletív excipula hnedo purpurové farbivo, čo je znak roku Ionomidotis.
Prvý nález na Slovensku !!!

Origin of image

Slovakia, Považské podolie, Trenčín

3 January 2014

Technical note

Panasonic DMC FZ-50 s makro predsádkou Raynox DCR-250

Author rights ?

 CC-BY Creative Commons Attribution License 3.0 [Information]

More images of this taxon by the same author

Contributions to BioLib

For every image in gallery, either accepted or unconfirmed, you can add, change or verify determination (identification), or write comments.

Add or change determination

Add comment