CZ EN
SEARCH  

Image

Cheilinus undulatus - Double-headed Maori Wrasse

cf. Cheilinus undulatus Rüppell, 1835 - Double-headed Maori Wrasse

* Image is also available in higher resolution: 104036.jpg (900x600 - 64 kb).

Author: Aleš Kocourek  [Other photographs by this author]

Determination author: Aleš Kocourek [Determination history and verification]

- Approximate determination (cf.)

- Easily determinable species

Other users think this determination is likely correct: Milan Kořínek

CZ  
Majestátný tvor, milující vařená vejce, který se ale živí zejména měkkýši a nejrůznějšími bezobratlými s pevnými schránkami. Je jedním z mála predátoru jedovatých živočichů jako jsou hvězdice trnité, havýši nebo zejové.

Origin of image

Maldives, Medh Faru

8 May 2009

Technical note

Nikon D200

Author rights ?

     CC-BY-NC-ND Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivs License 3.0 [Information]

Only with the agreement of author.

Contributions to BioLib

For every image in gallery, either accepted or unconfirmed, you can add, change or verify determination (identification), or write comments.

Add or change determination

Add comment