CZ EN
SEARCH  

Image

Lutjanus kasmira - Blue-banded Snapper

cf. Lutjanus kasmira (Forsskål, 1775) - Blue-banded Snapper

* Image is also available in higher resolution: 104034.jpg (900x602 - 102 kb).

Author: Aleš Kocourek  [Other photographs by this author]

Determination author: Aleš Kocourek [Determination history and verification]

- Approximate determination (cf.)

- Determined from photograph using book of reference

Other users think this determination is likely correct: Milan Kořínek

Other users think this determination is certain: Petr Čech

CZ  
Chňapal modropruhý někdy nazývaný též žlutavý - Lutjanus kasmira - Bluestripe snapper je až 35 velká hejnovitá ryba se čtyřmi podélnými modrými pruhy, se spodní částí břicha často bílou s žlutými či tmavými pruhy. Přes den se zdržuje často ve velkých skupinách kolem korálových zahrad. V noci se od sebe ryby vzdalují a loví bentické korýše a ryby.

Origin of image

Maldives

6 May 2009

Technical note

D 200

Author rights ?

 Copyright - All rights reserved

Only with the agreement of author.

Contributions to BioLib

For every image in gallery, either accepted or unconfirmed, you can add, change or verify determination (identification), or write comments.

Add or change determination

Add comment