CZ EN
SEARCH  

Help

Rights

CZ   EN  
Taxonomie
Uživatel má právo přidávat a editovat taxony, názvy a synonyma atd.

Popisy taxonů
Uživatel může přidávat a editovat texty v profilech taxonů.

Slovník
Uživatel má právo přidávat hesla do slovníku

Galerie
Uživatel má právo vytvářet kategorie obrázků, přidávat do systému nové obrázky a přiřazovat k nim záznamy. Správa vlastních fotografií je nižší úroveň práva pro galerii, kdy má uživatel možnost úplné správy pouze nad svými obrázky.

Odkazy
Uživatel má právo vytvářet záznamy v databázi odkazů a literatury, přidávat odkazy k taxonům, slovníkovým pojmům a jiným záznamům v BioLibu.

Biotopy
Uživatel může přidávat a editovat biotopy různých systémů, provazovat je s obrázky, s taxony a mezi sebou.

Lokality
Uživatel může přidávat lokality do databáze míst, provazovat je s obrázky, taxony a biotopy

Články
Správa článků.

Kalendář akcí
Správa kalendáře biologických akcí.

Nápověda
Možnost přidávat a editovat témata nápovědy k systému BioLib.

Systémový administrátor
Administrátor má veškerá práva. Může provádět údržbu systému, zakládat nové uživatelské účty atd.

Last change: 2008-07-17

Contributions to BioLib

Comments