CZ EN
SEARCH  

Help

Image determinations

CZ   EN  
Determinace fotografie znamená přiřazení fotografie k nějakému taxonu (nejčastěji druhu) v BioLibu. Determinace určuje na profilu kterého taxonu se bude fotografie zobrazovat a naopak jaký název taxonu bude u fotografie. Má vliv také na zařazení fotografie do kategorie galerie.

Na BioLibu je u determinací uveden i jejich autor, dále je možné uvést další doplňující údaje:

Typ determinace

- nespecifikováno

- snadno určitelný druh: podle autora determinace je nepravěpodobné, že by druh na fotografii mohl být omylem zaměněn s jiným, podobným taxonem.

- určeno podle fotografie s příručkou: determinace fotografie byla provedena na základě nějaké knihy či jiného zdroje. V takovém případě se dá název příručky napsat do poznámky k determinaci.

- určeno podle exempláře s příručkou: stejně jako předchozí případ, ovšem byl určován přímo focený exemplář nebo jeho část, takže bylo možné se zaměřit na typické znaky zmíněné v příručce. (V terénu s příručkou nebo podle (dokladového) materiálu).

- určeno podle popisku (sbírka, zoologická/botanická zahrada): používá se v případech, kdy fotografie pochází z nějaké zoologické či botanické zahrady, nebo muzejní sbírky, a determinace byla odtud převzata.


Spolehlivost determinace

- nespecifikováno

- přibližné určení (cf.): používá se tehdy, když si není autor determinace stoprocentně jistý, že se jedná právě o taxon který k fotografii přiřadil, např. protože přesná determinace by vyžadovala složitější analýzu exempláře.

Typ a spolehlivost determinace není nutné k přidávaným obrázkům/determinacím doplňovat, nicméně pomáhá to správcům galerie a uživatelům prohlížejícím fotografii ověřit její spolehlivost.

Návrh změny determinace lze přidat k libovolnému obrázku v galerii, dokonce i k nepotvrzeným. Při změně determinace je autor obrázku a autor původní determinace pomocí pošty v BioLibu automaticky upozorněn na její změnu (pokud nemá posílání takovýchto zpráv zakázané). Determinace potvrzených i nepotvrzených obrázků a dokonce i navrhované změny determinací mohou přihlášení uživatelé ověřovat (vyjadřovat svůj souhlas s těmito determinacemi). Tím lze například zjistit, zda determinaci kontrolovalo více odborníků.

Last change: 2010-06-13

Related help topics


Contributions to BioLib

Comments - 2