CZ EN
SEARCH  

Help

[No name]

CZ  
Formulář pro vyhledávání má následující části

Co hledat

Zadává se jedno či více slov nebo jeho částí, slova jsou oddělená mezerami, žádné další formátovací symboly se nepoužívají. Hledají se vždy názvy, které obsahují všechna zadaná slova.

Jak hledat

Název obsahuje slovo začínající na text - libovolné slovo (za slovo se považuje text oddělený jinými znaky než jsou písmena a číslice) z názvu začíná na zadaný text. Toto nastavení je defaultní, umožnuje vyhledávat i druhové názvy. Vyhledávání ignoruje pořadí slov, diakritiku a velikost písmen. Je možné zadat i částečná slova, např. 'violac' najde názvy obsahující slovo 'violaceus' i 'violacea'. V zadaném textu musí být alespoň jedno slovo delší než dva znaky, při zadání např. 'Carabus v' se najdou veškeré druhy rodu Carabus jejichž druhový název začíná na v.

Název začíná na text - název (vědecký/národní název taxonu, slovníčkový pojem atp.) začíná na zadaný text. Uvažuje se celý název, ne jeho jednotlivá slova. V tomto vyhledávání záleží na diakritice a pořadí slov, nezáleží na velikosti písmen.

Název obsahuje text - vyhledá názvy, které obsahují část shodnou se zadaným textem. V tomto vyhledávání záleží na diakritice, nezáleží na velikosti písmen. Vyhledávání je velice pomalé, protože ho nelze zrychlit pomocí indexů a knihoven vyhledávaných slov.

Shoda slov - zobrazí pouze názvy, kde se zadaná slova úplně shodují. Funguje na stejném principu jako první zmíněné hledání, také nezáleží na diakritice, nezáleží na velikosti písmen a pořadí slov, je ze všech nabízených hledání nejrychlejší, je však nutností zadat celé hledané slovo, např. 'violaceus'.

Kde hledat

Taxony - vědecké názvy - prohledává platné vědecké názvy taxonů. S volbou včetně synonym se prohledávají i synonyma vědeckých názvů.

Taxony - národní názvy - prohledává národní názvy v nastaveném jazyce taxonů. S volbou všechny jazyky prohledává všechny národní názvy.

Obrázky - prohledává galerii obrázků - latinské názvy, národní názvy v jazyce taxonů a text v názvu obrázku. Prohledávají se i synonyma, proto se může ve výsledcích objevit i obrázek s názvem neobsahujícím hledaný text.

Odkazy a literatura - hledá v databázi odkazů, knih a článků, prohledávají se názvy, autoři a www adresy. Prohledávají se všechny jazykové varianty.

Termíny - prohledává slovník pojmů (latinsky či v nastaveném jazyce slovníku). Při volbě všechny jazyky se prohledává slovník pojmů ve všech jazycích.

Biotopy - prohledává systém biotopů - kódy a názvy ve všech jazycích.

Lokality - prohledává seznam lokalit - kódy a názvy ve všech jazycích, je možné hledat např. 'PR Klíč'.

Filtr na taxon

Je možné omezit skupinu taxonomického systému, která se prohledává, např. pouze na rostliny. Omezující taxon lze vybrat přímo ve formuláři, nebo z odkazu ve funkci Rozcestníky.

Zapojte se do vylepšování hledání

Pokud se Vám zdá, že nalezení nějakého hojného či jinak významného druhu by šlo zjednodušit, aby ho nebylo nutné hledat v dlouhém seznamu českých či latinských jmen, využijte formuláře Vyhledávací zkratky pro přidání vazeb druhů či jiných skupin s konkrétním hledaným textem.

Vaše nápady jak vyhledávání vylepšit uvítáme i v diskuzi o funkci Vyhledávání.

Last change: 2017-07-26

Contributions to BioLib

Comments