CZ EN
SEARCH  

Help

[No name]

CZ  
Tato nápověda se týká tvorby textových bloků pro popisy taxonů (i nepotvrzené), slovníček pojmů (i nepotvrzené), databázi biotopů, databázi osobností, databázi lokalit (v přípravě), články, nápovědu atd.

Text se skládá z libovolného počtu textových bloků, které mohou být nějakého zvláštního typu (např. popis, ekologie, rozšíření atd. u taxonů), nebo se jedná o obecný text s uživatelsky definovaným nadpisem či bez nadpisu. Pořadí bloků textu lze pomocí funkce "Akce s texty" libovolně měnit.

Jednotlivé bloky textu lze i skrývat. Takové texty potom vidí jen administrátoři s právem na příslušnou oblast a mohou ho zase odkrýt popřípadě smazat. Při smazání textu administrátorem se základními právy (úroveň jedna) se text nesmaže úplně, vyšší administrátoři ho stále vidí a jeho úplné smazání musí potvrdit.

Obrázky v textu

Speciálním blokem textu je obrázek, který lze přidat pomocí formuláře dostupného z odkazu "Přidat text". Obrázek se vždy přidá jako poslední textový blok, ale uživatel ho může přesunout před libovolný jiný text a obrázek se do něj automaticky zanoří (viz zanořený obrázek v tomto textu). Je možné zanořit i více obrázků do stejného textu, vykreslí se podsebou.

Obrázky nikdy nepřesahují do dalšího bloku, automaticky se u nich zobrazuje přiřazený taxon a autor obrázku. Kliknutím na něj se přejde na detail obrázku do galerie.

Zatím je možné umisťovat obrázky pouze do pravé části stránky. K umístění obrázku lze použít odkazové funkce, jmenovitě funkci [[image]], která vloží do textu obrázek z libovolného URL. Při vkládání obrázků z jiných serverů než BioLibu dbejte prosím pravidel stanovených provozovateli příslušných stránek, z nichž je obrázek linkován. Obrázky širší než stránka se zobrazí s posuvníkem.

Textový blok pro citace

BioLib umožňuje vytvořit textový blok Literatura, do kterého se zapisují citace literatury použité při vytváření předchozího textu (k taxonů, slovníkovým pojmům, článkům atp.). Blok citace má odlišné formátování od ostatních bloků.

Více o citacích zde: Citace literatury a elektronických dokumentů

Autoři textů

Seznam všech autorů se vypíše po vykreslení všech textových bloků. BioLib zatím neumožňuje aby bylo více autorů jednoho textového bloku. Autory jednotlivých bloků je možné zjistit po kliknutí na odkaz "Ukázat info".

Rozdělování textu na více stránek

U delších textů je vhodné rozdělit textové bloky na více stránek. U takto rozděleného textu se zobrazí navigace pomocí které je možné se po stránkách pohybovat. Místa, kde se má text rozdělit, je možné určit pomocí funkce "Akce s texty".
Diskuzní místnost o tvorbě textových bloků: Vytváření textových bloků

Last change: 2010-06-13

Contributions to BioLib

Comments