CZ EN
SEARCH  

Glossary entry

CZ  
Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.

Sources

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Contributions to BioLib

When logged in you can upload images for this glossary term or add texts and synonyms.

Comments