CZ EN
SEARCH  

Search

[New search]

Scientific names

 
Records 1 to 50 of 116  
[1] 2 3
Chondrostoma Agassiz, 1832
Chondrostoma angorense Elvira, 1987
Chondrostoma beysehirense Bogutskaya, 1997
Chondrostoma colchicum Derjugin, 1899 - Colchian Undermouth
Chondrostoma cyri Kessler, 1877 - Kura Nase
Chondrostoma duvaucelii Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1844
Chondrostoma holmwoodii (Boulenger, 1896)
Chondrostoma knerii Heckel, 1843 - Dalmation Nase
Chondrostoma kubanicum Berg, 1914 - Kuban's Nase
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - Nase
Chondrostoma olisiponensis Gante, Santos & Alves, 2007
Chondrostoma orientale Bianco & Banarescu, 1982
Chondrostoma oxyrhynchum Kessler, 1877 - Tera Undermouth
Chondrostoma phoxinus Heckel, 1843 - Minnow-nase
Chondrostoma prespense Karaman, 1924
Chondrostoma regium (Heckel, 1843)
Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840
Chondrostoma vardarense Karaman, 1928
Chondrostoma variabile Yakovlev, 1870 - Volga Nase
Triplophysa chondrostoma (Herzenstein, 1888)
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)Achondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)
Chondrostoma occidentale Robalo, Almada, Sousa Santos, Moreira & Doadrio, 2005Achondrostoma occidentale (Robalo, Almada, Sousa Santos, Moreira & Doadrio, 2005)
Chondrostoma macrolepidotum (Steindachner, 1866)Achondrostoma oligolepis Robalo, Doadrio, Almada & Kottelat, 2005 - Ruivaco
Chondrostoma oligolepis Robalo, Doadrio, Almada & Kottelat, 2005Achondrostoma oligolepis Robalo, Doadrio, Almada & Kottelat, 2005 - Ruivaco
Chondrostoma gangeticum Valenciennes, 1844Bangana ariza (Hamilton, 1807)
Chondrostoma semivelatus Valenciennes, 1844Bangana dero (Hamilton, 1822)
Chondrostoma pullum Agassiz, 1854Campostoma pullum (Agassiz, 1854)
Chondrostoma aculeatum Valenciennes, 1844Capoeta aculeata (Valenciennes, 1844)
Chondrostoma syriacum Valenciennes, 1844Capoeta damascina (Valenciennes, 1842)
Chondrostoma nasus angorensis Elvira, 1987Chondrostoma angorense Elvira, 1987
Chondrostoma awhasicum Kamensky, 1901Chondrostoma colchicum Derjugin, 1899 - Colchian Undermouth
Chondrostoma colchicum tschorochica Kamensky, 1901Chondrostoma colchicum Derjugin, 1899 - Colchian Undermouth
Chondrostoma colchicum colchicum Derjugin, 1899Chondrostoma colchicum Derjugin, 1899 - Colchian Undermouth
Chondrostoma oxyrhynchum cyri Kessler, 1877Chondrostoma cyri Kessler, 1877 - Kura Nase
Chondrostoma cyri cyri Kessler, 1877Chondrostoma cyri Kessler, 1877 - Kura Nase
Chondrostoma kneri Heckel, 1843Chondrostoma knerii Heckel, 1843 - Dalmation Nase
Chondrostoma colchicum kubanicum Berg, 1914Chondrostoma kubanicum Berg, 1914 - Kuban's Nase
Chondrostoma holmwoodii meandrensis Elvira, 1987Chondrostoma meandrense Elvira, 1987
Chondrostoma nasus nasus (Linnaeus, 1758)Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - Nase
Chondrostoma nasus hernadiensis Jeitteles, 1862Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - Nase
Chondrostoma nasus taeniata Fatio, 1882Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - Nase
Chondrostoma nasus ohridanum Karaman, 1924Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - Nase
Chondrostoma nasus lumi Poljakov, Filipi & Basho, 1958Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - Nase
Chondrostoma ohridanum Karaman, 1924Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - Nase
Chondrostoma nasus ohridanus Karaman, 1924Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - Nase
 
Records 1 to 50 of 116  
[1] 2 3
Participate in improving search results: add search shortcuts or write your ideas to discussion about Searching.

Search expression
Where to search

-
EN -
EN -
or insert new text
 


Explanations

extinct taxon