CZ EN
SEARCH  

Feature request

kategorie ohrozeni u druhu v checklistu

Author: Michal Maňas
Created: 2004-10-24 23:31:41

Priority: Low
Request state: Waiting

CZ

Description

vyhynulý EX extinct
nepravidelný migrant IM irregular migrant kriticky ohrožený CR critically endangered (včetně kategorie "druhy ohrožené vyhynutím" = "close to extinction")
ohrožený EN endangered
zranitelný VU vulnerable (nazýváno také potenciálně ohrožené druhy)
téměř ohrožený NT nearly threatened
málo dotčený LC least concern (nazýváno také neohrožené = non-endangered)

nevyhodnocený NE not evaluated
chybí data DD data deficient