CZ EN
SEARCH  

Feature request

Informace o stupni ohrožení podle červeného seznamu

Author: Radim Gabriš
Created: 2009-10-26 17:38:07

Priority: Not specified
Request state: In preparation

CZ

Description

U taxonů uvedených v aktuálních červených seznamech by bylo dobré uvedení kategorie ohrožení, podobně jako je uveden např. stupeň ochrany podle vyhlášky.