CZ EN
SEARCH  

Feature request

Fytocenologie

Author: Zbyněk Sovík
Created: 2007-05-19 14:02:09
Last change: 2007-07-29 19:55:23

Priority: Not specified
Request state: Processed

CZ

Description

Napadlo mě, zda by nebylo možné přidávat vedle biotopů i rostlinná společenstva (fotky, popisy...). Dal by se vytvořit i celý systém (jako u rostlin, živočichů...).
Především bych ocenil, kdyby u biotopu např. "L2.4 - Měkké luhy nížinných řek bylo přímo asociováno pro něj typické společenstvo" např. svaz Salicion albae.
No, je to jen takový nápad...