CZ EN
SEARCH  

Feature request

Počet termínů ve výkladovém slovníku

Author: Michal Maňas
Created: 2005-05-07 00:35:16

Priority: Not specified
Request state: In preparation

CZ

Description

Nelze zjistit celkový počet termínů ve výkladovém slovníku.

Např. to uvést na hlavní stránce.

Výkladový slovník (stav k 7. 5. 2005):
celkem: 1300 termínů
česky: 1000 termínů
anglicky: 500 termínů
plus termíny v cizích jazycích.
Počet termínů bez popisu (pouze s nějakým překladem): 20