CZ EN
SEARCH  

Feature request

Biologická wikipedie

Author: Vladimír Marek
Created: 2010-02-02 15:21:23
Last change: 2010-02-13 17:57:24

Priority: Low
Request state: Waiting

CZ

Description

Tak mě napadlo že by se mohla vytvořit jaká-si biologická wikipedie.(pokud je to možné)
stále tady chybý informace o jednotlivých druzích které jsou celkem podstatné.

Programmers note

Texty k taxonům může přidávat prakticky v libovolném jazyce každý registrovaný uživatel. Je ale pravda že by to chtělo i umožnit nějak editovat a rozšiřovat již přidaný text. Jenže kvůli tomu by bylo potřeba dodělat

- verzování obsahu, aby bylo vidět kdo jakou změnu udělal. Ovšem chtělo by to neverzovat drobné změny, jako třeba opravy překlepů. Zkrátka není to úplně triviální

- stále by bylo nutné tyto zásahy do textu nedělat přímo, ale pouze navrhovat změny, které by správce příslušné části systému potvrzoval. Na Wikipedii se často dostávají naprosto zcestné informace z nevhodných zdrojů a mechanismy zpětné kontroly a vracení starých verzí jsou dost složité, nehledě na to že ti autoři původních textů ty změny málokdy hlídají.

Určitě nějaké takové úpravy v budoucnu plánujeme, ale v nikterak blízké době. Zatím je možné pouze přidávat nové texty a na chyby nebo úpravy existujících je nutné využít komentáře - nějaký správce to potom zapracuje.