CZ EN
SEARCH  

Check-list

<< Go back one level

Moravia (Czechia)

Contains check-list of Mollusca and Coleoptera as well as some other groups
(under work)

Selected check-lists


 Number of records
Taxa17171
Taxa (Fossil)92
Taxa (Introduced species)203

Moravia in BioLib

Data source info

J. Hájek & J. Šťastný, 2007

CZ Benedikt S., Krátký J., Schön K. (2016): Nové a potvrzené druhy nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) pro Českou republiku a Slovensko, Západočeské entomologické listy, 7: 25–31

EN Benedikt S., Stejskal R., Špryňar P. (2007): Faunistic Records from the Czech Republic, Klapalekiana, 43, 209-211

CZ Boháč J., Matějíček J., Rous R. (2006): Check-list drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) České republiky se zařazením druhů do skupin podle jejich ekologických nároků a citlivosti k antropogenním vlivům a podle stupně ohrožení

CZ Deckerová H., Šuhaj J. (2014): Výskyt chřapáče kalíškovitého (Helvella leucomelaena) ve Slezsku a na severní Moravě (Česká republika), Acta Carpathica Occidentalis, 5: 3-11

CZ Deckerová H., Šuhaj J., Polčák J. (2014): Rozšíření muchomůrky šupinaté (Amanita ceciliae) ve Slezsku a na severovýchodní a střední Moravě (Česká republika), Acta Carpathica Occidentalis, 5: 12-19

EN Dvořák L., Backeljau T., Reischütz P. L., Horsák M., Breugelmans K. & Jordaens K. (2006): Arion alpinus Pollonera, 1887 in the Czech Republic (Gastropoda:Arionidae), Malacologica Bohemoslovaca, 5: 51-55

EN Ernst A. (2008): Trepostome and Cryptostome Bryozoans from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) of Zlatý Kůň (Czech Republic), Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 114, 3

CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

EN Háva J. (2012): Czech and Slovak Dermestidae

CZ EN Havlíček V. (1959): Spiriferidae of the Silurian and Devonian of Bohemia, Academia, Rozpravy Ústředního ústavu geologického 25

DE Havlíček V. (1961): Rhynchonelloidea des böhmischen älteren Paläozoikums (Brachiopoda), Academia, Rozpravy Ústředního ústavu geologického 27

EN Havlíček V. (1967): Brachiopoda of the Suborder Strophomenidina in Czechoslovakia, Academia, Rozpravy Ústředního ústavu geologického 33

EN Havlíček V. (1994): Kvania n. g. and Petrocrania Raymond (Brachiopoda, Ordovician) in the Prague Basin, Journal of the Czech Geological Society 39/4

CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37.

EN Hudec I., Fišer C. & Dolanský J. (2017): Niphargus diadematus sp. n. (Crustacea, Amphipoda, Niphargidae), an inhabitant of a shallow subterranean habitat in South Moravia (Czech Republic), Zootaxa 4291 (1): 041 – 060

EN Hyžný M., Hoch I., Schram F. R., Rybár S. (2014): Crangopsis Salter, 1863 from the Lower Carboniferous (Mississippian) of the Ostrava Formation – the first record of Aeschronectida (Malacostraca: Hoplocarida) from continental Europe, Bulletin of Geosciences 89(4) , 707–717

EN Chlupáč I., Turek V. (1983): Devonian goniatites from the Barrandian area, Czechoslovakia, Academia, Ústřední ústav geologický, 159 pp

EN Jedlička L., Kúdela M., Stloukalová V.: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia [http://www.edvis.sk/diptera2009/]

EN Jedlička, L. Ševčík, J. & Vidlička, Ľ. (2004): Checklist of Neuroptera of Slovakia and the Czech Republic, Biologia, Bratislava, 59/Suppl. 15: 59— 67

CZ EN Jelínek J. (ed.) (1993): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera), Folia Heyerovskyana, Praha

CZ Juřena D, Týr V. (2008): Checklist of Scarabaeoidea (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia, Klapalekiana, 44 (Suppl.): 3-15

CZ Kettner R. (1919): Paleontologické studie z čelechovického devonu. I. Mechovky (Bryozoa), Časopis Moravského musea v Brně, 17, 354-377

CZ Kment P. (2021): Preliminary check-list of the Heteroptera of Czech Republic

CZ Kočárek P. a kol. (2013): Rovnokřídlí České republiky (Insecta: Orthoptera), Nakladatelství Academia, ISBN 978-80-200-2173-1

CZ EN Kokeš P., Müller J. (2004): Checklist of downy mildews, rusts and smuts of Moravia and Silesia, Czech. Mycol. 56(1-2): 121-148

CZ Lacina A. (2010): Nález klopušky jesenické po 63 letech nezvěstnosti, Živa 6, p 270

CZ EN Laštůvka Z., Liška J.: Checklist of Lepidoptera of the Czech Republic [http://www.lepidoptera.wz.cz/]

CZ Máca J. (2017): Neglected Eriophyoid Mites with Conspicuous Galls: Concealed Biodiversity, Živa 3/2017, 133

DE May A. (2005): Die Stromatoporen des Devons und Silurs von Zentral-Böhmen (Tschechische Republik) und ihre Kommensalen, Zitteliana Serie B – 25: 117 - 250

CZ EN Prokop R. J., Petr V. (1990): Type Specimens of Fossils in the National Museum of Prague: Paleozoic Crinoidea, National Museum Prague

CZ EN Zahradník P. (2017): Check-list of beetles (Coleoptera) of the Czech republic and Slovakia, Lesnická práce, s.r.o.

Settings

 
Moravia