CZ EN
SEARCH  

Articles

<< Go one directory up

Projects in cooperation with BioLib

 
 
Records 1 to 9 of 9  
CZ 2019-08-26, Daniel Dvořák
Mapování vybraných ohrožených druhů hub

Mapování vybraných ohrožených druhů hub probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Podrobnosti o tom, jak mapovat, jaký bude další osud získaných dat a další informace najdete v tomto článku

CZ 2014-02-11, Milan Muška, Martin Šandera
Mapování vybraných druhů ryb a mihulí

Předmětem mapování jsou ohrožené druhy ryb dle Červeného seznamu ryb a mihulí ČR a vybrané druhy invazních ryb představující určité nebezpečí pro původní druhy ryb a obojživelníků. Mapování probíhá za spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Muzea přírody Český ráj.

CZ 2010-01-24, Milan Řezáč, Výzkumný ústav rostlinné výroby, oddělení entomologie
Mapování výskytu vybraných pavoukovců

V rámci mapování výskytu bezobratlých v České republice se za spolupráce s Českou arachnologickou společností mapují vybrané druhy pavoukovců. Článek popisuje mapované druhy a důvody jejich mapování.

CZ 2008-04-23, Jiří Jakl
Soutěž Pozor na invaze!

Biolib se zapojuje do celorepublikové dokumentárně-osvětové soutěže věnované problematice invazních druhů.

CZ 2007-11-18, Karel Chobot
Mapování nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis) v ČR

Součástí mapování výskytu bezobratlých v České republice je i mapování nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis). V ČR se vyskytují dva poddruhy nosorožíka, přičemž je možné, že sem zasahují další dva poddruhy. Článek popisuje jak tyto poddruhy rozlišit.

CZ 2007-10-28, Jiří Jakl
Zfilmované invazní rostliny

V rámci spolupráce na problematice invazí v naší přírodě Biolib přináší informaci o filmové tvorbě a záměrech do budoucna.

CZ 2007-07-01, Jakub Horák
Mapování modráska hořcového (Maculinea alcon) v ČR

Na BioLibu probíhá mapování modráska hořcového (Maculinea alcon) pomocí přítomnosti vajíček na jeho živných rostlinách hořci hořepníku (Gentiana pneumonanthe) a hořci křížatém (Gentiana cruciata).

CZ 2006-09-07, Martin Šandera
Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR

Ve spolupráci s Muzeem přírody Český ráj a Českou herpetologickou společností probíhá na Biolibu mapování a sledování výskytu volně žijících obojživelníků a plazů v ČR.

CZ 2005-10-01, Miloš Anděra
Mapování výskytu savců v ČR

Ve spolupráci s RNDr. Milošem Anděrou, CSc. z Národního muzea probíhá na BioLibu mapování výskytu savců v České republice. Co nás na mapování zajímá a jak se správně mapuje se dozvíte v tomto článku.

 
 
Records 1 to 9 of 9