CZ EN
SEARCH  

Articles

This section is not fully finished yet, there is no mean of creating your own articles. If you want to add your article to BioLib, contact main administrator.

Latest

Mapování vybraných ohrožených druhů hub probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Podrobnosti o tom, jak mapovat, jaký bude další osud získaných dat a další informace najdete v tomto článku

CZ 2017-08-18, Ondřej Zicha
Brouci v domácnostech

Tento článek by měl sloužit jako orientační přehled brouků, se kterými se dá nejčastěji setkat v lidských obydlích. Najdeme zde nejběžnější druhy, které domácnosti či sklady potravin přímo vyhledávají, ale i druhy, které se v nich vyskytují ne úplně z vlastního přičinění. Tento článek je první část připravovaného cyklu o našich nejznámějších nechtěných (ale i několika vítaných) spolubydlících z říše bezobratlých. Ucelenější přehled hmyzu a pavoukovců najdete v tomto obrázkovém seznamu.

„Star jelly“ je nejčastěji nalézáno v podobě průhledných až mléčných gelovitých hrudek, někdy doprovázených černými kuličkami. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o bobtnající žabí vejcovody případně shluky neoplodněných vajíček, které na místě zanechal nějaký dravec.

Tento text doplňuje článek Málo známý fenomén „Star jelly“ výčtem některých druhů, které jsou považovány za predátory žab a diskutuje možnost, zda jsou tyto druhy pravděpodobným původcem vytrhaných vejcovodů.

CZ 2014-03-23, Karel Wágner, Ondřej Zicha
Fenomén „Star jelly“: Možné záměny

„Star jelly“ je nejčastěji nalézáno v podobě průhledných až mléčných gelovitých hrudek, někdy doprovázených černými kuličkami. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o bobtnající žabí vejcovody a případné shluky neoplodněných vajíček, které na místě zanechal nějaký dravec.

Tento text doplňuje článek Málo známý fenomén „Star jelly“ výčtem některých druhů, které jsou často považovány či zaměňovány za původce star jelly a které by se tudíž mohly vyskytnout v mapování fenoménu „Star jelly“.

V posledních několika letech se v zahraničních sdělovacích prostředcích, ale i v dokumentech z produkce Discovery Science, začalo hovořit o podivných hroudách gelu zvaných star jelly, nacházených na loukách ve Velké Británii. Na první pohled by se mohlo zdát, že se s tímto fenoménem u nás nesetkáme. Jak se však ukazuje, opak je pravdou.

Předmětem mapování jsou ohrožené druhy ryb dle Červeného seznamu ryb a mihulí ČR a vybrané druhy invazních ryb představující určité nebezpečí pro původní druhy ryb a obojživelníků. Mapování probíhá za spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Muzea přírody Český ráj.

Vyfotografujte volně žijícího obojživelníka nebo plaza na území ČR a vyhrajte v soutěži "Vyfoť mě!". Témata (kategorie) pro letošní rok jsou: 1) obojživelník roku 2011, čolek obecný, 2) plaz roku 2011, užovka obojková 3) vyfoť želvu, než ti uteče 4) ostatní obojživelníci a plazi.

CZ 2010-01-24, Milan Řezáč, Výzkumný ústav rostlinné výroby, oddělení entomologie
Mapování výskytu vybraných pavoukovců

V rámci mapování výskytu bezobratlých v České republice se za spolupráce s Českou arachnologickou společností mapují vybrané druhy pavoukovců. Článek popisuje mapované druhy a důvody jejich mapování.

CZ 2009-09-18, Michal Hroneš
Pravidla botanického názvosloví

Tvorba názvů rostlin se řídí Mezinárodním kódem botanické nomenklatury (International code of botanical nomenclature – ICBN). Kód vznikl proto, aby usnadnil dorozumívání mezi vědci, zabránil zbytečné tvorbě nových jmen pro již pojmenované taxony a ulehčil orientaci v systému. Ve článku se můžete dočíst o základních pravidlech, jimiž je třeba se v botanické nomenklatuře řídit.

Zapojte se do projektu "Zachování karpatského přírodního dědictví v Beskydech" a pomožte vytvořit seznam druhů živočichů i rostlin, které jsou charakteristické pro tuto oblast.

Taxa

Marinula parva (Swainson, 1855) - Small Air-breather
Marinula meridionalis J. Brazier, 1872
Marinula King & Broderip, 1832
Ellobiidae H. Adams & A. Adams, 1854
Phycothais reticulata (Blainville, 1832)