CZ EN
SEARCH  

Article

 
2019-08-26

Mapování vybraných ohrožených druhů hub

Daniel Dvořák
Mapování vybraných ohrožených druhů hub probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Podrobnosti o tom, jak mapovat, jaký bude další osud získaných dat a další informace najdete v tomto článku
CZ  

Contributions to BioLib

Comments