CZ EN
SEARCH  

Article

 
2011-04-03

Vyfoť mě! Fotografická soutěž

Martin Šandera
CZ  
Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s BioLibem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou herpetologickou společností vyhlašuje soutěž "Vyfoť mě!". Vyfotografujte volně žijícího obojživelníka nebo plaza na území ČR a vyhrajte.

Témata (kategorie) pro letošní rok jsou:
  1. obojživelník roku 2011 - čolek obecný
  2. plaz roku 2011 - užovka obojková
  3. vyfoť želvu, než ti uteče
  4. ostatní obojživelníci a plazi.

Knižní publikace získají autoři nejlepších snímků v každé kategorii a tři vylosovaní ze všech účastníků.

Do soutěže se zapojíte zasláním obrázků a pozorování přes Mapování výskytu obojživelníků a plazů na serveru www.biolib.cz pomocí odkazu "Přidat záznam o pozorování druhu". Určení druhu není podmínkou, povinná je alespoň přibližná lokalizace místa pozorování. Každý údaj o výskytu spolu s obrazovou dokumentací přispěje k poznání rozšíření obojživelníků a plazů.

Údaje se stanou součástí databáze Mapování výskytu obojživelníků a plazů na BioLibu. Údaje za každý rok bývají otištěny v časopise České herpetologické společnosti, Herpetologické informace, a zároveň se ukládají v Nálezové databázi ochrany přírody, kterou spravuje Agentura ochrany a přírody České republiky (AOPK ČR).

Snímky budou hodnotit administrátoři Mapování výskytu obojživelníků a plazů. Soutěž probíhá až do 31.12.2011.

Fotosoutěž je součástí projektu OPAL (Obojživelníci, plazi a lidé), který byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

Informační leták (PDF, 870kB)

Contributions to BioLib

Comments - 1