CZ EN
SEARCH  

Article

2010-01-24

Mapování výskytu vybraných pavoukovců

Milan Řezáč, Výzkumný ústav rostlinné výroby, oddělení entomologie
V rámci mapování výskytu bezobratlých v České republice se za spolupráce s Českou arachnologickou společností mapují vybrané druhy pavoukovců. Článek popisuje mapované druhy a důvody jejich mapování.
CZ  

Contributions to BioLib

Comments


Articles