CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Textulariida

Strom

řád

Textulariida Delage & Herouard, 1896

říše Rhizaria »  kmen Foraminifera - dírkonošci

Omezení a řazení

Nejnižší taxonomická úroveň ve výběru: čeleď [Zrušit]

 
 
Záznam 1 až 81 z 81  

řád Textulariida Delage & Herouard, 1896

nadčeleď Ataxophragmiacea Schwager, 1877

čeleď Ataxophragmiidae Schwager, 1877

čeleď Coskinolinidae Moullade, 1965

čeleď Cuneolinidae Saidova, 1981

čeleď Dictyopsellidae Bröniman, Zaninetti & Whittaker, 1983

čeleď Dicyclinidae Loeblich & Tappan, 1964

čeleď Globotextulariidae Cushman, 1927

čeleď Pfenderinidae Smout & Smugden, 1962

čeleď Textulariellidae Grönhagen & Luterbacher, 1966

nadčeleď Biokovinacea Gusiæ, 1977

čeleď Biokovinidae Gusiæ, 1977

čeleď Charentiidae Loeblich & Tappan, 1984

čeleď Lituoliporidae Gusiæ & Veliæ, 1978

nadčeleď Coscinophragmatacea Thalmann, 1951

čeleď Coscinophragmatidae Thalmann, 1951

čeleď Haddoniidae Saidova, 1981

nadčeleď Cyclolinacea Loeblich & Tappan, 1964

čeleď Cyclolinidae Loeblich & Tappan, 1964

čeleď Orbitopsellidae Hottinger & Caus, 1982

nadčeleď Haplophragmiacea Eimer & Fickert, 1899

čeleď Acupeinidae Brnimann & Zaninetti, 1984

čeleď Ammobaculinidae Saidova, 1981

čeleď Ammosphaeroidinidae Cushman, 1927

čeleď Barkerinidae Smout, 1956

čeleď Haplophragmiidae Eimer & Fickert, 1899

čeleď Labyrinthidomatidae Loeblich & Tappan, 1987

čeleď Nezzazatidae Hamaoui & Saint-Marc, 1970

nadčeleď Hormosinacea Haeckel, 1894

čeleď Ascheomocellidae Vyalov, 1966

čeleď Cribratinidae Loeblich & Tappan, 1964

čeleď Dusenburyinidae Loeblich & Tappan, 1984

čeleď Hormosinidae Haeckel, 1894

čeleď Telamminidae Loeblich & Tappan, 1985

čeleď Thomasinellidae Loeblich & Tappan, 1984

nadčeleď Lituolacea de Blainville, 1827

čeleď Discamminidae Mikhalevich, 1980

čeleď Haplophragmoididae Maync, 1952

čeleď Lituolidae de Blainville, 1827

čeleď Lituotubidae Loeblich & Tappan, 1984

čeleď Mayncinidae Loeblich & Tappan, 1985

čeleď Nautiloculinidae Loeblich & Tappan, 1985

čeleď Oxinoxisidae Vyalov, 1968

čeleď Placopsilinidae Rhumbler, 1913

čeleď Sphaeramminidae Cushman, 1933

nadčeleď Loftusiacea Brady, 1884

čeleď Cyclamminidae Marie, 1941

čeleď Ecougellidae Loeblich & Tappan, 1985

čeleď Hottingeritidae Loeblich & Tappan, 1985

čeleď Loftusiidae Brady, 1884

čeleď Mesoendothyridae Voloshinova, 1958

čeleď Spirocyclinidae Munier-Chalmas, 1887

nadčeleď Orbitolinacea Martin, 1890

čeleď Orbitolinidae Martin, 1890

nadčeleď Pavonitinacea Loeblich & Tappan, 1961

čeleď Marieitidae Loeblich & Tappan, 1986

nadčeleď Rzehakinacea Cushman, 1933

čeleď Rzehakinidae Cushman, 1933

nadčeleď Spiroplectamminacea Cushman, 1927

čeleď Nouriidae Chapman & Parr, 1936

čeleď Plectrorecurvoididae Loeblich & Tappan, 1964

čeleď Pseudobolivinidae Wiesner, 1931

čeleď Spiroplectamminidae Cushman, 1927

čeleď Textulariopsidae Loeblich & Tappan, 1982

nadčeleď Textulariacea Ehrenberg, 1838

čeleď Chrysalidinidae Neagu, 1968

čeleď Eggerellidae Cushman, 1937

čeleď Glaucoamminidae Saidova, 1981

čeleď Pseudogaudryinidae Loeblich & Tappan, 1985

čeleď Textulariidae Ehrenberg, 1838

čeleď Valvulamminidae Loeblich & Tappan, 1986

čeleď Valvulinidae Berthelin, 1880

nadčeleď Trochamminacea Schwager, 1877

čeleď Remaneicidae Loeblich & Tappan, 1964

čeleď Trochamminidae Schwager, 1877

nadčeleď Verneuilinacea Cushman, 1911

čeleď Conorbinellidae Brönnimann, Zaninetti & Whittaker, 1983

čeleď Conotrochamminidae Saidova, 1981

čeleď Prolixoplectidae Loeblich & Tappan, 1985

čeleď Tritaxiidae Plotnikova, 1979

čeleď Verneuilinidae Cushman, 1911

 
 
Záznam 1 až 81 z 81  

NastaveníVysvětlivky

vyhynulý druh/skupina