CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Archaeplastida

Strom

Omezení a řazení

Nejnižší taxonomická úroveň ve výběru: třída [Zrušit]

 
 
Záznam 1 až 79 z 79  

říše Plantae Haeckel - rostliny

oddělení Anthocerophyta Stotler & Crandall-Stotler - hlevíky

třída Anthocerotopsida de Bary ex Jancz

třída Leiosporocerotopsida Stotler & Crand.-Stotl. emend Duff

oddělení Bryophyta A. Braun - mechy

třída Andreaeopsida - štěrbovky

třída Sphagnopsida - rašeliníky

třída Polytrichopsida

třída Bryopsida - mechy

oddělení Charophyta E.Möhn

třída Charophyceae Rabenhorst - parožnatky

třída Chlorokybophyceae K. Bremer

třída Coleochaetophyceae C. Jeffrey

třída Conjugatophyceae Engler - spájivky

třída Klebsormidiophyceae C. Hoek, D.G. Mann & H.M. Jahns

třída Mesostigmatophyceae Marin & Melkonian

oddělení Chlorophyta - zelené řasy

třída Chlorodendrophyceae Massjuk

třída Chlorophyceae Wille - zelenivky

třída Mamiellophyceae Marin & Melkonian

třída Nephrophyceae Cavalier-Smith

třída Pedinophyceae Moestrup

třída Trebouxiophyceae Friedl

třída Ulvophyceae K.R. Mattox & K.D. Stewart

oddělení Cycadophyta - cykasorosty

třída Cycadopsida - cykasy

oddělení Ginkgoophyta - jinany

třída Ginkgoopsida - jinany

oddělení Gnetophyta - obalosemenné

třída Ephedropsida Reveal - chvojníky

třída Gnetopsida Thomé - liánovce

třída Welwitschiopsida B. Boivin - welwitschie

oddělení Horneophyta

oddělení Lycopodiophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm. - plavuně

třída Lycopodiopsida Bartl.

oddělení Lyginopteridophyta - kapraďosemenné

oddělení Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm. - rostliny krytosemenné

třída Magnoliopsida - nižší dvouděložné rostliny

třída Liliopsida Batsch - rostliny jednoděložné

třída Rosopsida Batsch - vyšší dvouděložné rostliny

oddělení Marchantiophyta - játrovky

třída Jungermanniopsida Stotler & Stotl.-Crand.

třída Marchantiopsida Stotler & Stotl.-Crand.

třída Haplomitriopsida Stotler & Stotl.-Crand.

oddělení Monilophyta - kapradiny

třída Botryopteridiopsida Doweld

třída Equisetopsida C. Agardh - přesličky

třída Marattiopsida Doweld

třída Polypodiopsida Cronquist, Takht. & Zimmerm.

třída Psilotopsida D. H. Scott

oddělení Pinophyta - jehličnany

třída Cordaitopsida - kordaity

třída Pinopsida - jehličnany

oddělení Progymnospermophyta

třída Archaeopteridopsida Takhtajan, 1978

oddělení Rhyniophyta Cronq., Takht. & Zimmermann 1966 - rhynie

oddělení Trimerophyta

kmen Glaucophyta Skuja, 1954

třída Glaucocystophyceae Schaffner, 1922

kmen Rhodophyta Wettst - ruduchy

podkmen Rhodophytina - ruduchy

třída Bangiophyceae Wettstein

třída Florideophyceae Cronquist

třída Compsopogonophyceae Saunders et Hommersand

třída Rhodellophyceae Cavalier-Smith

podkmen Cyanidiophytina

třída Cyanidiophyceae Merola, Castaldo, De Luca, Gambarella, Musacchio & Taddei, 1981

 
 
Záznam 1 až 79 z 79  

NastaveníVysvětlivky

vyhynulý druh/skupina