CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Halyomorpha halys - kněžice mramorovaná

Popis taxonu

druh

kněžice mramorovaná
Halyomorpha halys (Stål, 1855)

Popis

Velikost 12‒17 mm. Jde o relativně velký druh kněžice s tmavě zbarvenou svrchní stranou těla, v níž se střídají hnědé, hnědožluté a červenohnědé tóny s tmavými, černými nebo temně kovově zelenými skvrnami v místech, kde se shlukuje černé tečkování. Okraje zadečkových článků se vyznačují žlutavou skvrnou uprostřed, zatímco přední a zadní části článků jsou temně zeleně kovově lesklé. Tykadla jsou převážně černá vždy s bází a koncem dvou posledních článků žlutými. Nohy a spodní strana těla jsou žluté až žlutohnědé s víceméně řídkým černým tečkováním. Hlava před očima je téměř obdélníková, na předním okraji jen nepatrně zaoblená. Báze zadečku není protažena do podoby hrbolku nebo trnu. Larvu lze poznat podle výrazného trnu na boku hlavy u báze tykadla.

Z našich původních druhů se kněžici mramorované nejvíce podobá kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa).

Ekologie

Vyvíjí se na nejrůznějších druzích dvouděložných rostlin, především na stromech a keřích, může ale poškozovat i plodovou zeleninu nebo luštěniny. Přezimují dospělci, buď v přirozených úkrytech ve starých stromech či padlém dřevě, nebo s oblibou využívají budovy a další lidmi vyrobené úkryty.

Rozšíření

Druh původní ve východní Asii (Dálný východ Ruska, Japonsko, Korea, východní Čína, severní Vietnam). V 90. letech 20. století byl zavlečen do Pennsylvánie a dnes je již široce rozšířen v USA a jižní Kanadě. V Evropě byl zjištěn poprvé v roce 2004 ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Dodnes byl nalezen v těchto státech: Belgie, Bulharsko, ČR, Chorvatsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Rumunsko, Rusko (okolí Soči), Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, a rovněž v Abcházii, Gruzii a Turecku. V ČR byla poprvé zjištěna v srpnu 2018 v Lukové u Přerova na střední Moravě. První nález z Čech je z prosince 2018 z Prahy.

Literatura

HEMALA V. & KMENT P. 2017: First record of Halyomorpha halys and mass occurrence of Nezara viridula in Slovakia. Plant Protection Science 53: 247–253.
KMENT P. 2016a: Vetřelci na obzoru – kněžice mramorovaná a kněžice zeleninová. Živa 64/102: 135–137 + lxxx.
KMENT P. & BŘEZÍKOVÁ M. 2018: First record of the invasive Brown Marmorated Stink Bug (Halyomorpha halys) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in the Czech Republic. Klapalekiana 54: 221–232.
WYNIGER D. & KMENT P. 2010: Key for the separation of Halyomorpha halys (Stål) from similar appearing pentatomids (Insecta: Heteroptera: Pentatomidae) occurring in Central Europe, with new Swiss records. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 83: 261–270.
Autor: Petr Kment