CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Araneae - pavouci

Druhy

řád

pavouci
Araneae Clerck, 1757

Počet vybraných záznamů je příliš vysoký a funkce by mohla zpomalit server. Bude zobrazeno pouze 5000 z 49146 záznamů (bez řazení). Pro zobrazení vyššího počtu záznamů je třeba se přihlásit.
 
Záznam 1 až 200 z 5000  
[1] 2 3 4 5 6 ...  25
druh Atypus muralis Bertkau, 1890 - sklípkánek pontický

Atypus muralis - sklípkánek pontický

druh Atypus affinis Eichwald, 1830 - sklípkánek hnědý

Atypus affinis - sklípkánek hnědý

druh Atypus piceus (Sulzer, 1776) - sklípkánek černý

Atypus piceus - sklípkánek černý

druh Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) - šestiočka karpatská

Dasumia carpatica - šestiočka karpatská

druh Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) - šestiočka rudá

Dysdera erythrina - šestiočka rudá

druh Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 - šestiočka uherská

Dysdera hungarica - šestiočka uherská

druh Dysdera ninnii Canestrini, 1868 - šestiočka stepní
druh Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) - šestiočka štíhlá

Harpactea hombergi - šestiočka štíhlá

druh Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) - šestiočka obecná

Harpactea lepida - šestiočka obecná

druh Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) - šestiočka ryšavá

Harpactea rubicunda - šestiočka ryšavá

druh Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 - segestra skalní

Segestria bavarica - segestra skalní

druh Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) - segestra podkorní

Segestria senoculata - segestra podkorní

druh Oonops domesticus Dalmas, 1916 - vzokan obecný

Oonops domesticus - vzokan obecný

druh Scytodes thoracica (Latreille, 1802) - lepovka jižní

Scytodes thoracica - lepovka jižní

druh Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) - třesavka sekáčovitá

Pholcus opilionoides - třesavka sekáčovitá

druh Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) - třesavka velká

Pholcus phalangioides - třesavka velká

druh Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 - pakřižák Walckenaerův

Uloborus walckenaerius - pakřižák Walckenaerův

druh Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) - pakřižák smrkový

Hyptiotes paradoxus - pakřižák smrkový

druh Eresus kollari Rossi, 1846 - stepník rudý

Eresus kollari - stepník rudý

druh Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) - mravčík obecný

Zodarion germanicum - mravčík obecný

druh Zodarion rubidum Simon, 1914 - mravčík skalní

Zodarion rubidum - mravčík skalní

druh Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) - pokoutník stepní

Eratigena agrestis - pokoutník stepní

druh Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) - pokoutník tmavý

Eratigena atrica - pokoutník tmavý

druh Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) - pokoutník polní

Tegenaria campestris - pokoutník polní

druh Tegenaria domestica (Clerck, 1757) - pokoutník domácí

Tegenaria domestica - pokoutník domácí

druh Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) - pokoutník stájový

Tegenaria ferruginea - pokoutník stájový

druh Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 - pokoutník lesní

Tegenaria silvestris - pokoutník lesní

druh Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) - pokoutník štíhlý

Allagelena gracilens - pokoutník štíhlý

druh Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) - pokoutník nálevkovitý

Agelena labyrinthica - pokoutník nálevkovitý

druh Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) - pokoutník hajní

Histopona torpida - pokoutník hajní

druh Textrix denticulata (Olivier, 1789) - pokoutník ocasatý

Textrix denticulata - pokoutník ocasatý

druh Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) - cedivka podkorní

Amaurobius fenestralis - cedivka podkorní

druh Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) - cedivka domovní

Amaurobius ferox - cedivka domovní

druh Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 - cedivka hajní

Amaurobius jugorum - cedivka hajní

druh Callobius claustrarius (Hahn, 1833) - cedivka lesní

Callobius claustrarius - cedivka lesní

druh Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) - punčoškář horský

Coelotes atropos - punčoškář horský

druh Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) - punčoškář lesní

Inermocoelotes inermis - punčoškář lesní

druh Coelotes terrestris (Wider, 1834) - punčoškář zemní

Coelotes terrestris - punčoškář zemní

druh Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) - cedivečka obecná

Dictyna arundinacea - cedivečka obecná

druh Brigittea civica (Lucas, 1850) - cedivečka zápřední

Brigittea civica - cedivečka zápřední

druh Brigittea latens (Fabricius, 1775) - cedivečka černá

Brigittea latens - cedivečka černá

druh Dictyna major Menge, 1869 - cedivečka velká
druh Dictyna pusilla Thorell, 1856 - cedivečka menší
druh Dictyna szaboi Chyzer in Chyzer & Kulczyński, 1891 - cedivečka Szabova
druh Dictyna uncinata Thorell, 1856 - cedivečka plotová

Dictyna uncinata - cedivečka plotová

druh Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) - cedivečka doubravní

Nigma flavescens - cedivečka doubravní

druh Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) - cedivečka zelená

Nigma walckenaeri - cedivečka zelená

druh Cicurina cicur (Fabricius, 1793) - papříčnatka podzimní

Cicurina cicur - papříčnatka podzimní

druh Mastigusa arietina (Thorell, 1871) - pacedivečka mravencomilná
druh Altella biuncata (Miller, 1949) - cedivečka Millerova
druh Archaeodictyna consecuta (O. Pickard-Cambridge, 1872) - cedivečka stepní
druh Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) - cedivečka nejmenší
druh Argenna patula (Simon, 1874) - cedivečka pobřežní

Argenna patula - cedivečka pobřežní

druh Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) - cedivečka tmavá

Argenna subnigra - cedivečka tmavá

druh Brommella falcigera (Balogh, 1935) - cedivečka mečovitá
druh Emblyna annulipes (Blackwall, 1846) - cedivečka srpovitá
druh Lathys humilis (Blackwall, 1855) - cedivečka kroužkovaná

Lathys humilis - cedivečka kroužkovaná

druh Lathys stigmatisata (Menge, 1869) - cedivečka hnědá
druh Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) - teplomil čtyřskvrnný

Titanoeca quadriguttata - teplomil čtyřskvrnný

druh Titanoeca schineri L. Koch, 1872 - teplomil Schinerův

Titanoeca schineri - teplomil Schinerův

druh Titanoeca tristis L. Koch, 1872 - teplomil skalní
druh Iberina difficilis (Harm, 1966) - příčnatka tmavá
druh Hahnia helveola Simon, 1875 - příčnatka žlutavá

Hahnia helveola - příčnatka žlutavá

druh Iberina montana (Blackwall, 1841) - příčnatka horská

Iberina montana - příčnatka horská

druh Hahnia nava (Blackwall, 1841) - příčnatka stepní

Hahnia nava - příčnatka stepní

druh Hahnia ononidum Simon, 1875 - příčnatka hřebínková
druh Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) - příčnatka pestrá
druh Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 - příčnatka drobná

Hahnia pusilla - příčnatka drobná

druh Antistea elegans (Blackwall, 1841) - příčnatka bažinná

Antistea elegans - příčnatka bažinná

druh Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) - pastínomil lesní

Cryphoeca silvicola - pastínomil lesní

druh Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) - šplhalka keřová

Anyphaena accentuata - šplhalka keřová

druh Anyphaena furva Miller, 1967 - šplhalka tmavá
druh Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 - stínomil lesní

Cybaeus angustiarum - stínomil lesní

druh Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) - vodouch stříbřitý

Argyroneta aquatica - vodouch stříbřitý

druh Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 - zápředník rákosní

Clubiona phragmitis - zápředník rákosní

druh Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 - zápředník tmavý

Clubiona reclusa - zápředník tmavý

druh Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 - zápředník horský

Clubiona alpicola - zápředník horský

druh Clubiona brevipes Blackwall, 1841 - zápředník krátkonohý

Clubiona brevipes - zápředník krátkonohý

druh Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 - zápředník listový
druh Clubiona comta C. L. Koch, 1839 - zápředník lesní

Clubiona comta - zápředník lesní

druh Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) - zápředník korový

Clubiona corticalis - zápředník korový

druh Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 - zápředník mechový

Clubiona diversa - zápředník mechový

druh Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 - zápředník větvový
druh Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) - zápředník stepní
druh Clubiona germanica Thörell, 1871 - zápředník německý

Clubiona germanica - zápředník německý

druh Clubiona juvenis Simon, 1878 - zápředník rybniční

Clubiona juvenis - zápředník rybniční

druh Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 - zápředník Kulczyńského
druh Clubiona lutescens Westring, 1851 - zápředník žlutý

Clubiona lutescens - zápředník žlutý

druh Clubiona marmorata L. Koch, 1866 - zápředník mramorovaný
druh Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 - zápředník trávní

Clubiona neglecta - zápředník trávní

druh Clubiona norvegica Strand, 1900 - zápředník severský

Clubiona norvegica - zápředník severský

druh Clubiona pallidula (Clerck, 1757) - zápředník keřový

Clubiona pallidula - zápředník keřový

druh Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 - zápředník skalní
druh Clubiona similis L. Koch, 1867 - zápředník štěrkový

Clubiona similis - zápředník štěrkový

druh Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 - zápředník vlhkomilný

Clubiona stagnatilis - zápředník vlhkomilný

druh Clubiona subsultans Thorell, 1875 - zápředník podkorní

Clubiona subsultans - zápředník podkorní

druh Clubiona subtilis L. Koch, 1867 - zápředník drobný

Clubiona subtilis - zápředník drobný

druh Clubiona terrestris Westring, 1851 - zápředník zemní

Clubiona terrestris - zápředník zemní

druh Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 - zápředník obecný

Clubiona trivialis - zápředník obecný

druh Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 - zápřednice ladní

Cheiracanthium campestre - zápřednice ladní

druh Cheiracanthium effossum Herman, 1879 - zápřednice ostruhová

Cheiracanthium effossum - zápřednice ostruhová

druh Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 - zápřednice ozdobná

Cheiracanthium elegans - zápřednice ozdobná

druh Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) - zápřednice mokřadní

Cheiracanthium erraticum - zápřednice mokřadní

druh Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 - zápřednice karmínová

Cheiracanthium montanum - zápřednice karmínová

druh Cheiracanthium oncognathum Thörell, 1871 - zápřednice křovinná

Cheiracanthium oncognathum - zápřednice křovinná

druh Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 - zápřednice Pennyova

Cheiracanthium pennyi - zápřednice Pennyova

druh Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) - zápřednice jedovatá

Cheiracanthium punctorium - zápřednice jedovatá

druh Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) - zápřednice zelenavá
druh Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) - skálovka velká

Gnaphosa lucifuga - skálovka velká

druh Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) - skálovka horská
druh Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) - skálovka žlutonohá

Gnaphosa bicolor - skálovka žlutonohá

druh Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 - skálovka doubravní
druh Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) - skálovka laponská
druh Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) - skálovka smuteční

Gnaphosa lugubris - skálovka smuteční

druh Gnaphosa microps Holm, 1939 - skálovka bažinná
druh Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) - skálovka podkorní

Gnaphosa montana - skálovka podkorní

druh Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 - skálovka mokřadní

Gnaphosa nigerrima - skálovka mokřadní

druh Gnaphosa opaca Herman, 1879 - skálovka suchomilná

Gnaphosa opaca - skálovka suchomilná

druh Micaria aenea Thörell, 1871 - mikarie kovová
druh Micaria dives (Lucas, 1846) - mikarie duhová

Micaria dives - mikarie duhová

druh Micaria formicaria (Sundevall, 1831) - mikarie mravencovitá

Micaria formicaria - mikarie mravencovitá

druh Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) - mikarie třpytná

Micaria fulgens - mikarie třpytná

druh Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) - mikarie berlovitá
druh Micaria lenzi Bösenberg, 1899 - mikarie Lenzova
druh Micaria nivosa L. Koch, 1866 - mikarie záhadná
druh Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) - mikarie travní

Micaria pulicaria - mikarie travní

druh Micaria albovittata (Lucas, 1846) - mikarie bělostuhá

Micaria albovittata - mikarie bělostuhá

druh Micaria silesiaca L. Koch, 1875 - mikarie slezská

Micaria silesiaca - mikarie slezská

druh Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 - mikarie pospolitá

Micaria sociabilis - mikarie pospolitá

druh Micaria subopaca Westring, 1861 - mikarie kmenová

Micaria subopaca - mikarie kmenová

druh Zelotes aeneus (Simon, 1878) - skálovka kovová

Zelotes aeneus - skálovka kovová

druh Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) - skálovka hajní

Zelotes apricorum - skálovka hajní

druh Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) - skálovka zoubkovaná
druh Zelotes aurantiacus Miller, 1967 - skálovka oranžová
druh Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) - skálovka kavkazská
druh Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) - skálovka cibulová
druh Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) - skálovka dvoubarvá

Zelotes electus - skálovka dvoubarvá

druh Zelotes erebeus (Thorell, 1871) - skálovka řemínková

Zelotes erebeus - skálovka řemínková

druh Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) - skálovka malá
druh Zelotes latreillei (Simon, 1878) - skálovka Latreilleiova

Zelotes latreillei - skálovka Latreilleiova

druh Zelotes longipes (L. Koch, 1866) - skálovka dlouhonohá

Zelotes longipes - skálovka dlouhonohá

druh Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) - skálovka otazníková

Zelotes petrensis - skálovka otazníková

druh Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 - skálovka pustinná
druh Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) - skálovka trpasličí
druh Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) - skálovka zemní

Zelotes subterraneus - skálovka zemní

druh Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 - skálovka česká

Haplodrassus bohemicus - skálovka česká

druh Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) - skálovka hvozdní
druh Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) - skálovka dalmatská

Haplodrassus dalmatensis - skálovka dalmatská

druh Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 - skálovka ozubená

Haplodrassus kulczynskii - skálovka ozubená

druh Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) - skálovka drobná

Haplodrassus minor - skálovka drobná

druh Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) - skálovka močálová
druh Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) - skálovka šedá

Haplodrassus signifer - skálovka šedá

druh Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) - skálovka lesní

Haplodrassus silvestris - skálovka lesní

druh Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) - skálovka Sørensenova
druh Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) - skálovka stínomilná
druh Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) - skálovka vlhkomilná

Drassyllus lutetianus - skálovka vlhkomilná

druh Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) - skálovka stepní

Drassyllus praeficus - skálovka stepní

druh Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) - skálovka brýlová
druh Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) - skálovka menší

Drassyllus pusillus - skálovka menší

druh Drassyllus villicus (Thorell, 1875) - skálovka vidlicová
druh Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) - skálovka trávostepní
druh Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) - skálovka opásaná
druh Berlandina cinerea (Menge, 1872) - skálovka popelavá

Berlandina cinerea - skálovka popelavá

druh Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) - skálovka mravencožravá

Callilepis nocturna - skálovka mravencožravá

druh Callilepis schuszteri (Herman, 1879) - skálovka Schuszterova

Callilepis schuszteri - skálovka Schuszterova

druh Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) - skálovka uherská

Cryptodrassus hungaricus - skálovka uherská

druh Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) - skálovka měděná

Drassodes cupreus - skálovka měděná

druh Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) - skálovka žlutavá

Drassodes lapidosus - skálovka žlutavá

druh Drassodes pubescens (Thorell, 1856) - skálovka pýřitá

Drassodes pubescens - skálovka pýřitá

druh Echemus angustifrons (Westring, 1861) - skálovka suťová
druh Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) - skálovka šestitečná

Phaeocedus braccatus - skálovka šestitečná

druh Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) - skálovka úhledná

Kishidaia conspicua - skálovka úhledná

druh Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) - skálovka čtyřskvrnná

Scotophaeus quadripunctatus - skálovka čtyřskvrnná

druh Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) - skálovka domácí

Scotophaeus scutulatus - skálovka domácí

druh Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) - skálovka štítová
druh Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) - skálovka černá

Trachyzelotes pedestris - skálovka černá

druh Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) - skálovka červená
druh Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) - zápředka zvonečková

Agroeca brunnea - zápředka zvonečková

druh Agroeca cuprea Menge, 1873 - zápředka měděná

Agroeca cuprea - zápředka měděná

druh Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) - zápředka teplomilná

Agroeca lusatica - zápředka teplomilná

druh Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) - zápředka vřetenová

Agroeca proxima - zápředka vřetenová

druh Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) - zápředka obecná

Phrurolithus festivus - zápředka obecná

druh Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 - zápředka lesní

Phrurolithus minimus - zápředka lesní

druh Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 - zápředka stepní

Phrurolithus pullatus - zápředka stepní

druh Phrurolithus szilyi Herman, 1879 - zápředka Szilyova

Phrurolithus szilyi - zápředka Szilyova

druh Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) - zápředka domácí

Liocranum rupicola - zápředka domácí

druh Sagana rutilans Thorell, 1875 - zápředka hnědá
druh Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) - zápředka vlhkomilná

Liocranoeca striata - zápředka vlhkomilná

druh Apostenus fuscus Westring, 1851 - zápředka hajní

Apostenus fuscus - zápředka hajní

druh Scotina celans (Blackwall, 1841) - zápředka dvoupruhá

Scotina celans - zápředka dvoupruhá

druh Scotina palliardii (L. Koch, 1881) - zápředka Palliardiho
druh Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) - hlavoun širohlavý
druh Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) - slíďák chluponohý
druh Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) - slíďák borový

Alopecosa aculeata - slíďák borový

druh Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) - slíďák tlustonohý

Alopecosa cuneata - slíďák tlustonohý

druh Alopecosa cursor (Hahn, 1831) - slíďák slunomilný

Alopecosa cursor - slíďák slunomilný

druh Alopecosa psammophila Buchar, 2001 - slíďák pískomilný

Alopecosa psammophila - slíďák pískomilný

druh Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) - slíďák vřesovištní

Alopecosa fabrilis - slíďák vřesovištní

druh Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) - slíďák pasekový

Alopecosa inquilina - slíďák pasekový

druh Alopecosa mariae (Dahl, 1908) - slíďák stepní
 
Záznam 1 až 200 z 5000  
[1] 2 3 4 5 6 ...  25

Nastavení