CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Magnoliophyta - rostliny krytosemenné

Druhy

oddělení

rostliny krytosemenné
Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm.

Počet vybraných záznamů je příliš vysoký a funkce by mohla zpomalit server. Bude zobrazeno pouze 5000 z 164348 záznamů (bez řazení). Pro zobrazení vyššího počtu záznamů je třeba se přihlásit.
 
Záznam 1 až 200 z 5000  
[1] 2 3 4 5 6 ...  25
druh Calycanthus floridus L. - sazaník květnatý

Calycanthus floridus - sazaník květnatý

druh Magnolia kobus DC. - šácholan japonský

Magnolia kobus - šácholan japonský

druh Magnolia stellata (Sieb. & Zucc.) Maxim. - šácholan hvězdovitý

Magnolia stellata - šácholan hvězdovitý

druh Magnolia acuminata (L.) L. - šácholan zašpičatělý

Magnolia acuminata - šácholan zašpičatělý

druh Magnolia obovata Thunb. - šácholan obvejčitý

Magnolia obovata - šácholan obvejčitý

druh Liriodendron tulipifera L. - liliovník tulipánokvětý

Liriodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý

druh Asarum europaeum L. - kopytník evropský

Asarum europaeum - kopytník evropský

druh Aristolochia clematitis L. - podražec křovištní

Aristolochia clematitis - podražec křovištní

druh Nymphaea alba L. - leknín bílý

Nymphaea alba - leknín bílý

druh Nymphaea candida J. Presl - leknín bělostný

Nymphaea candida - leknín bělostný

druh Nuphar lutea (L.) Sm. - stulík žlutý

Nuphar lutea - stulík žlutý

druh Nuphar pumila (Timm) DC. - stulík malý

Nuphar pumila - stulík malý

druh Ceratophyllum demersum L. - růžkatec ostnitý

Ceratophyllum demersum - růžkatec ostnitý

druh Corylus maxima Mill. - líska největší

Corylus maxima - líska největší

druh Corylus avellana L. - líska obecná

Corylus avellana - líska obecná

druh Corylus colurna L. - líska turecká

Corylus colurna - líska turecká

druh Carpinus betulus L. - habr obecný

Carpinus betulus - habr obecný

druh Carpinus orientalis Mill. - habr východní

Carpinus orientalis - habr východní

druh Betula oycoviensis Besser - bříza ojcovská

Betula oycoviensis - bříza ojcovská

druh Betula pendula Roth - bříza bělokorá

Betula pendula - bříza bělokorá

druh Betula pubescens Ehrh. - bříza pýřitá

Betula pubescens - bříza pýřitá

druh Betula carpatica Waldst. & Kit. ex Willd. - bříza karpatská

Betula carpatica - bříza karpatská

druh Betula papyrifera Marshall - bříza papírovitá

Betula papyrifera - bříza papírovitá

druh Betula nana L. - bříza trpasličí

Betula nana - bříza trpasličí

druh Betula humilis Schrank - bříza nízká

Betula humilis - bříza nízká

druh Betula lenta L. - bříza tuhá
druh Betula alleghaniensis Britton - bříza žlutá

Betula alleghaniensis - bříza žlutá

druh Alnus rugosa (Duroi) Spreng. - olše svraskalá

Alnus rugosa - olše svraskalá

druh Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - olše lepkavá

Alnus glutinosa - olše lepkavá

druh Alnus incana (L.) Moench - olše šedá
terciér: piacenz – recent

Alnus incana - olše šedá

druh Opuntia phaeacantha Engelm. - opuncie hnědoostná

Opuntia phaeacantha - opuncie hnědoostná

druh Fagus sylvatica L. - buk lesní
terciér: piacenz – recent

Fagus sylvatica - buk lesní

druh Castanea sativa Mill. - kaštanovník jedlý

Castanea sativa - kaštanovník jedlý

druh Quercus rubra L. - dub červený

Quercus rubra - dub červený

druh Quercus cerris L. - dub cer

Quercus cerris - dub cer

druh Quercus robur L. - dub letní

Quercus robur - dub letní

druh Quercus petraea (Matt.) Liebl. - dub zimní

Quercus petraea - dub zimní

druh Quercus dalechampii Ten. - dub žlutavý

Quercus dalechampii - dub žlutavý

druh Quercus polycarpa Schur. - dub mnohoplodý
druh Quercus frainetto Ten. - dub balkánský

Quercus frainetto - dub balkánský

druh Quercus pubescens Willd. - dub pýřitý

Quercus pubescens - dub pýřitý

druh Quercus virgiliana (Ten.) Ten. - dub jadranský

Quercus virgiliana - dub jadranský

druh Cannabis sativa L. - konopí seté

Cannabis sativa - konopí seté

druh Humulus lupulus L. - chmel otáčivý

Humulus lupulus - chmel otáčivý

druh Humulus scandens (Lour.) Merrill - chmel japonský
druh Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara - srdcovka nádherná

Lamprocapnos spectabilis - srdcovka nádherná

druh Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. - chocholačka žlutá

Pseudofumaria lutea - chocholačka žlutá

druh Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte - dymnivka dutá

Corydalis cava - dymnivka dutá

druh Corydalis intermedia (L.) Mérat - dymnivka bobovitá

Corydalis intermedia - dymnivka bobovitá

druh Corydalis solida (L.) Clairv. - dymnivka plná

Corydalis solida - dymnivka plná

druh Corydalis pumila (Host) Rchb. - dymnivka nízká

Corydalis pumila - dymnivka nízká

druh Fumaria rostellata Knaf - zemědým zobánkatý

Fumaria rostellata - zemědým zobánkatý

druh Fumaria officinalis L. - zemědým lékařský

Fumaria officinalis - zemědým lékařský

druh Fumaria vaillantii Loisel. - zemědým Vaillantův

Fumaria vaillantii - zemědým Vaillantův

druh Fumaria schleicheri Soy.-Will. - zemědým Schleicherův

Fumaria schleicheri - zemědým Schleicherův

druh Hamamelis virginiana L. - vilín virginský

Hamamelis virginiana - vilín virginský

druh Hamamelis mollis Oliv. ex F.B.Forbes & Hemsl. - vilín měkký

Hamamelis mollis - vilín měkký

druh Hamamelis japonica Sieb. & Zucc. - vilín japonský

Hamamelis japonica - vilín japonský

druh Platanus occidentalis L. - platan západní

Platanus occidentalis - platan západní

druh Platanus orientalis L. - platan východní

Platanus orientalis - platan východní

druh Morus alba L. - morušovník bílý

Morus alba - morušovník bílý

druh Morus nigra L. - morušovník černý

Morus nigra - morušovník černý

druh Ficus carica L. - fíkovník smokvoň

Ficus carica - fíkovník smokvoň

druh Papaver croceum Ledeb. - mák šarlatový

Papaver croceum - mák šarlatový

druh Papaver somniferum L. - mák setý

Papaver somniferum - mák setý

druh Papaver pseudo-orientale (Fedde) Medw. - mák zahradní

Papaver pseudo-orientale - mák zahradní

druh Papaver argemone L. - mák polní

Papaver argemone - mák polní

druh Papaver hybridum L. - mák zvrhlý

Papaver hybridum - mák zvrhlý

druh Papaver rhoeas L. - mák vlčí

Papaver rhoeas - mák vlčí

druh Papaver maculosum Schur - mák bělokvětý

Papaver maculosum - mák bělokvětý

druh Papaver dubium L. - mák pochybný

Papaver dubium - mák pochybný

druh Papaver confine Jord. - mák časný

Papaver confine - mák časný

druh Papaver lecoqii Lamotte - mák Lecoqův

Papaver lecoqii - mák Lecoqův

druh Glaucium corniculatum (L.) Rudolph - rohatec růžkatý

Glaucium corniculatum - rohatec růžkatý

druh Glaucium flavum Crantz - rohatec žlutý

Glaucium flavum - rohatec žlutý

druh Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší

Chelidonium majus - vlaštovičník větší

druh Eschscholzia californica Cham. - sluncovka kalifornská

Eschscholzia californica - sluncovka kalifornská

druh Ulmus laevis Pallas - jilm vaz

Ulmus laevis - jilm vaz

druh Ulmus minor Mill. - jilm habrolistý

Ulmus minor - jilm habrolistý

druh Ulmus glabra Huds. - jilm drsný

Ulmus glabra - jilm drsný

druh Celtis occidentalis L. - břestovec západní

Celtis occidentalis - břestovec západní

druh Zelkova serrata (Thunb.) Makino - zelkova pilovitá

Zelkova serrata - zelkova pilovitá

druh Urtica pilulifera L. - kopřiva kulkonosná

Urtica pilulifera - kopřiva kulkonosná

druh Urtica urens L. - kopřiva žahavka

Urtica urens - kopřiva žahavka

druh Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá

Urtica dioica - kopřiva dvoudomá

druh Urtica kioviensis Rogow. - kopřiva lužní

Urtica kioviensis - kopřiva lužní

druh Parietaria officinalis L. - drnavec lékařský

Parietaria officinalis - drnavec lékařský

druh Parietaria judaica L. - drnavec palestinský

Parietaria judaica - drnavec palestinský

druh Parietaria pensylvanica Muhl. ex Willd. - drnavec pensylvánský
druh Radiola linoides Roth - stozrník lnovitý

Radiola linoides - stozrník lnovitý

druh Linum flavum L. - len žlutý

Linum flavum - len žlutý

druh Linum catharticum L. - len počistivý

Linum catharticum - len počistivý

druh Linum hirsutum L. - len chlupatý

Linum hirsutum - len chlupatý

druh Linum usitatissimum L. - len setý

Linum usitatissimum - len setý

druh Linum tenuifolium L. - len tenkolistý

Linum tenuifolium - len tenkolistý

druh Linum austriacum L. - len rakouský

Linum austriacum - len rakouský

druh Linum perenne L. - len vytrvalý

Linum perenne - len vytrvalý

druh Tribulus terrestris L. - kotvičník zemní

Tribulus terrestris - kotvičník zemní

druh Oxalis acetosella L. - šťavel kyselý

Oxalis acetosella - šťavel kyselý

druh Oxalis corniculata L. - šťavel růžkatý

Oxalis corniculata - šťavel růžkatý

druh Oxalis stricta L. - šťavel evropský

Oxalis stricta - šťavel evropský

druh Oxalis dillenii Jacq. - šťavel prérijní

Oxalis dillenii - šťavel prérijní

druh Geranium robertianum L. - kakost smrdutý

Geranium robertianum - kakost smrdutý

druh Geranium purpureum Vill. - kakost purpurový

Geranium purpureum - kakost purpurový

druh Geranium lucidum L. - kakost lesklý

Geranium lucidum - kakost lesklý

druh Geranium macrorrhizum L. - kakost oddenkatý

Geranium macrorrhizum - kakost oddenkatý

druh Geranium sanguineum L. - kakost krvavý

Geranium sanguineum - kakost krvavý

druh Geranium phaeum L. - kakost hnědočervený

Geranium phaeum - kakost hnědočervený

druh Geranium reflexum L. - kakost sehnutý

Geranium reflexum - kakost sehnutý

druh Geranium palustre L. - kakost bahenní

Geranium palustre - kakost bahenní

druh Geranium pratense L. - kakost luční

Geranium pratense - kakost luční

druh Geranium sylvaticum L. - kakost lesní

Geranium sylvaticum - kakost lesní

druh Geranium pyrenaicum Burm. fil. - kakost pyrenejský

Geranium pyrenaicum - kakost pyrenejský

druh Geranium ibericum Cav. - kakost gruzínský

Geranium ibericum - kakost gruzínský

druh Geranium versicolor L. - kakost různobarvý

Geranium versicolor - kakost různobarvý

druh Geranium divaricatum Ehrh. - kakost rozkladitý

Geranium divaricatum - kakost rozkladitý

druh Geranium columbinum L. - kakost holubičí

Geranium columbinum - kakost holubičí

druh Geranium dissectum L. - kakost dlanitosečný

Geranium dissectum - kakost dlanitosečný

druh Geranium molle L. - kakost měkký

Geranium molle - kakost měkký

druh Geranium pusillum Burm. fil. - kakost maličký

Geranium pusillum - kakost maličký

druh Geranium bohemicum L. - kakost český

Geranium bohemicum - kakost český

druh Geranium sibiricum L. - kakost sibiřský

Geranium sibiricum - kakost sibiřský

druh Erodium cicutarium (L.) L'Hér. - pumpava obecná

Erodium cicutarium - pumpava obecná

druh Erodium moschatum (L.) L'Hér. - pumpava pižmová

Erodium moschatum - pumpava pižmová

druh Erodium neuradifolium Delile ex Godr. - pumpava malokvětá
druh Erodium gruinum (L.) L'Hér. - pumpava jeřábí

Erodium gruinum - pumpava jeřábí

druh Erodium botrys (Cav.) Bertol. - pumpava zobanitá

Erodium botrys - pumpava zobanitá

druh Tropaeolum majus L. - lichořeřišnice větší

Tropaeolum majus - lichořeřišnice větší

druh Impatiens glandulifera Royle - netýkavka žláznatá

Impatiens glandulifera - netýkavka žláznatá

druh Impatiens balsamina L. - netýkavka balzamína

Impatiens balsamina - netýkavka balzamína

druh Impatiens noli-tangere L. - netýkavka nedůtklivá

Impatiens noli-tangere - netýkavka nedůtklivá

druh Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá

Impatiens parviflora - netýkavka malokvětá

druh Impatiens scabrida DC. - netýkavka drsná

Impatiens scabrida - netýkavka drsná

druh Impatiens balfourii Hook. f. - netýkavka Balfourova

Impatiens balfourii - netýkavka Balfourova

druh Aesculus hippocastanum L. - jírovec maďal

Aesculus hippocastanum - jírovec maďal

druh Aesculus pavia L. - jírovec pávie

Aesculus pavia - jírovec pávie

druh Aesculus flava Sol. - jírovec žlutý

Aesculus flava - jírovec žlutý

druh Dictamnus albus L. - třemdava bílá

Dictamnus albus - třemdava bílá

druh Ruta graveolens L. - routa vonná

Ruta graveolens - routa vonná

druh Staphylea pinnata L. - klokoč zpeřený

Staphylea pinnata - klokoč zpeřený

druh Acer negundo L. - javor jasanolistý

Acer negundo - javor jasanolistý

druh Acer saccharinum L. - javor stříbrný

Acer saccharinum - javor stříbrný

druh Acer tataricum L. - javor tatarský

Acer tataricum - javor tatarský

druh Acer ginnala Maxim. - javor ginnala

Acer ginnala - javor ginnala

druh Acer palmatum Thunb. - javor dlanitolistý

Acer palmatum - javor dlanitolistý

druh Acer japonicum Thunb. - javor japonský

Acer japonicum - javor japonský

druh Acer pseudoplatanus L. - javor klen

Acer pseudoplatanus - javor klen

druh Acer platanoides L. - javor mléč

Acer platanoides - javor mléč

druh Acer campestre L. - javor babyka
terciér: piacenz – recent

Acer campestre - javor babyka

druh Trapa natans L. - kotvice plovoucí

Trapa natans - kotvice plovoucí

druh Hippuris vulgaris L. - prustka obecná

Hippuris vulgaris - prustka obecná

druh Myriophyllum verticillatum L. - stolístek přeslenatý

Myriophyllum verticillatum - stolístek přeslenatý

druh Myriophyllum spicatum L. - stolístek klasnatý

Myriophyllum spicatum - stolístek klasnatý

druh Myriophyllum alterniflorum DC. - stolístek střídavokvětý
druh Cotinus coggygria Scop. - ruj vlasatá

Cotinus coggygria - ruj vlasatá

druh Toxicodendron radicans (L.) Kuntze - škumpovník zákeřný

Toxicodendron radicans - škumpovník zákeřný

druh Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - pajasan žláznatý

Ailanthus altissima - pajasan žláznatý

druh Elatine alsinastrum L. - úpor kuřičkovitý

Elatine alsinastrum - úpor kuřičkovitý

druh Elatine triandra Schkuhr - úpor trojmužný

Elatine triandra - úpor trojmužný

druh Elatine hexandra (Lappierre) DC. - úpor šestimužný

Elatine hexandra - úpor šestimužný

druh Elatine hydropiper L. - úpor peprný

Elatine hydropiper - úpor peprný

druh Elatine orthosperma Düben - úpor rovnosemenný
druh Hypericum hirsutum L. - třezalka chlupatá

Hypericum hirsutum - třezalka chlupatá

druh Hypericum humifusum L. - třezalka rozprostřená

Hypericum humifusum - třezalka rozprostřená

druh Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná

Hypericum perforatum - třezalka tečkovaná

druh Hypericum elegans Stephan ex Willd. - třezalka ozdobná

Hypericum elegans - třezalka ozdobná

druh Hypericum montanum L. - třezalka horská

Hypericum montanum - třezalka horská

druh Hypericum pulchrum L. - třezalka pěkná

Hypericum pulchrum - třezalka pěkná

druh Hypericum tetrapterum Fr. - třezalka čtyřkřídlá

Hypericum tetrapterum - třezalka čtyřkřídlá

druh Hypericum maculatum Crantz - třezalka skvrnitá

Hypericum maculatum - třezalka skvrnitá

druh Hypericum dubium Leers - třezalka přítupá
druh Quercus ilex L. - dub cesmínovitý

Quercus ilex - dub cesmínovitý

druh Aristolochia macrophylla Lam. - podražec velkolistý

Aristolochia macrophylla - podražec velkolistý

druh Ceratophyllum submersum L. - růžkatec bradavčitý

Ceratophyllum submersum - růžkatec bradavčitý

druh Caltha palustris L. - blatouch bahenní

Caltha palustris - blatouch bahenní

druh Helleborus foetidus L. - čemeřice smrdutá

Helleborus foetidus - čemeřice smrdutá

druh Helleborus niger L. - čemeřice černá

Helleborus niger - čemeřice černá

druh Helleborus purpurascens Waldst. & Kit. - čemeřice nachová

Helleborus purpurascens - čemeřice nachová

druh Helleborus viridis L. - čemeřice zelená

Helleborus viridis - čemeřice zelená

druh Eranthis hyemalis (L.) Salisb. - talovín zimní

Eranthis hyemalis - talovín zimní

druh Trollius altissimus Crantz - upolín nejvyšší

Trollius altissimus - upolín nejvyšší

druh Actaea spicata L. - samorostlík klasnatý

Actaea spicata - samorostlík klasnatý

druh Actaea europaea (Schipcz.) J. Compton - ploštičník evropský

Actaea europaea - ploštičník evropský

druh Nigella arvensis L. - černucha rolní

Nigella arvensis - černucha rolní

druh Nigella damascena L. - černucha damašská

Nigella damascena - černucha damašská

druh Nigella sativa L. - černucha setá
druh Isopyrum thalictroides L. - zapalice žluťuchovitá

Isopyrum thalictroides - zapalice žluťuchovitá

druh Aquilegia atrata W. D. J. Koch - orlíček černofialový

Aquilegia atrata - orlíček černofialový

druh Aquilegia vulgaris L. - orlíček obecný

Aquilegia vulgaris - orlíček obecný

druh Aconitum anthora L. - oměj jedhoj

Aconitum anthora - oměj jedhoj

druh Aconitum firmum Rchb. - oměj tuhý

Aconitum firmum - oměj tuhý

druh Aconitum lycoctonum L. em. Koelle - oměj vlčí mor

Aconitum lycoctonum - oměj vlčí mor

druh Aconitum plicatum Köhler ex Rchb. - oměj šalamounek

Aconitum plicatum - oměj šalamounek

druh Aconitum variegatum L. - oměj pestrý

Aconitum variegatum - oměj pestrý

druh Delphinium elatum L. - stračka vyvýšená

Delphinium elatum - stračka vyvýšená

druh Consolida ajacis (L.) Schur - ostrožka zahradní

Consolida ajacis - ostrožka zahradní

druh Consolida orientalis (Gren. & Godr.) Schrödinger - ostrožka východní

Consolida orientalis - ostrožka východní

druh Consolida regalis Gray - ostrožka stračka

Consolida regalis - ostrožka stračka

druh Ceratocephala orthoceras DC. - rohohlavec rovnorohý

Ceratocephala orthoceras - rohohlavec rovnorohý

druh Myosurus minimus L. - myší ocásek nejmenší

Myosurus minimus - myší ocásek nejmenší

 
Záznam 1 až 200 z 5000  
[1] 2 3 4 5 6 ...  25

Nastavení