CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Radix - uchatka

Druhy

rod

uchatka
Radix Montfort, 1810

 
 
Záznam 1 až 12 z 12  
druh Radix ampla (W. Hartmann, 1821) - uchatka široká

Radix ampla - uchatka široká

druh Radix auricularia (Linnaeus, 1758) - uchatka nadmutá

Radix auricularia - uchatka nadmutá

druh Radix balthica (Linnaeus, 1758)
druh Radix hamadai T. Habe, 1968
druh Radix labiata (Rossmässler, 1835)
druh Radix lagotis (Schrank, 1803)
druh Radix natalensis (Krauss, 1848)
druh Radix ovata (Draparnaud, 1805) - uchatka vejčitá

Radix ovata - uchatka vejčitá

druh Radix peregra (O. F. Müller, 1774) - uchatka toulavá

Radix peregra - uchatka toulavá

druh Radix pinteri Schütt, 1974
druh Radix relicta Polinski, 1929
druh Radix rubiginosa (Michelin, 1831)
 
 
Záznam 1 až 12 z 12  

Nastavení