CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Sorbus milensis - jeřáb milský

Taxon - Odkazy a literatura

druh

jeřáb milský
Sorbus milensis M. Lepší, K. Boublík, P. Lepší & P. Vít

 
 
Záznam 1 až 3 z 3  
CZ Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [94207]

Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [http://portal.nature.cz] [jako Sorbus milensis M. Lepší, K. Boublík, P. Lepší & P. Vít]
Datum citace: 9. leden 2014
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Sorbus milensis M. Lepší et al.]
Datum citace: 21. listopad 2013
EN Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Suda J. (2008): Sorbus milensis, a new hybridogenous species from northwestern Bohemia [http://www.preslia.cz/P082Lep.pdf], Preslia 80(2): 229–244, 2008. [jako Sorbus milensis]
 
 
Záznam 1 až 3 z 3  

Nastavení