CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Agrostis capillaris - psineček obecný

Taxon - Odkazy a literatura

druh

psineček obecný
Agrostis capillaris L.

 
 
Záznam 1 až 10 z 10  
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Agrostis capillaris L.]
Datum citace: 11. květen 2012
EN Pest Information Wiki [Agrostis_capillaris_(weed)]

Pest Information Wiki [http://wiki.pestinfo.org] [jako Agrostis capillaris L.]
Datum citace: 5. březen 2016
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Agrostis capillaris L.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Agrostis capillaris L.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Agrostis capillaris L.]
Datum citace: 18. srpen 2019
 
 
Záznam 1 až 10 z 10  

Nastavení