CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Sclerochloa dura - tužanka tvrdá

Taxon - Odkazy a literatura

druh

tužanka tvrdá
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.

 
 
Záznam 1 až 8 z 8  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.]
EN Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic [http://www.preslia.cz/P022CPys.pdf], Preslia 74(2): 97–186, 2002. [jako Sclerochloa dura (L.) P. B.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.]
Datum citace: 19. září 2014
 
 
Záznam 1 až 8 z 8  

Nastavení