CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Sonchus palustris - mléč bahenní

Taxon - Odkazy a literatura

druh

mléč bahenní
Sonchus palustris L.

 
 
Záznam 1 až 9 z 9  
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Sonchus palustris L.]
Datum citace: 11. květen 2012
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Sonchus palustris L.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Sonchus palustris L.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Sonchus palustris L.]
Datum citace: 19. září 2014
 
 
Záznam 1 až 9 z 9  

Nastavení