CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Sonchus asper - mléč drsný

Taxon - Odkazy a literatura

druh

mléč drsný
Sonchus asper (L.) Hill

 
 
Záznam 1 až 14 z 14  
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Sonchus asper (L.) Hill]
Datum citace: 11. květen 2012
EN Pest Information Wiki [Sonchus_asper_(weed)]

Pest Information Wiki [http://wiki.pestinfo.org] [jako Sonchus asper (L.) Hill]
Datum citace: 5. březen 2016
CZ Botanický herbář [132]

Pazdera Z.: Botanický herbář [http://botanika.wendys.cz]
CZ EN Pladias [Sonchus asper]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Sonchus asper]
Datum citace: 29. duben 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Sonchus asper (L.) Hill]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Sonchus asper (L.) Hill]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic, Preslia 74(2): 97–186, 2002. [jako Sonchus asper (L.) Hill]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Sonchus asper (L.) Hill]
Datum citace: 18. srpen 2019
 
 
Záznam 1 až 14 z 14  

Nastavení