CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Utricularia intermedia - bublinatka prostřední

Taxon - Odkazy a literatura

druh

bublinatka prostřední
Utricularia intermedia Hayne

 
 
Záznam 1 až 12 z 12  
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Utricularia intermedia Hayne]
Datum citace: 11. květen 2012
CZ EN Pladias [Utricularia intermedia]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Utricularia intermedia]
Datum citace: 29. duben 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Utricularia intermedia Hayne]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Utricularia intermedia Hayne]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Rintanen, T. (1996): Changes in the flora and vegetation of 113 Finnish lakes during 40 years, Ann. Bot. Fennici 33: 101–122 [jako Utricularia intermedia]
EN C. Ulloa et al. (2017): An integrated assessment of the vascular plant species of the Americas, Science. 358. 1614-1617 [jako Utricularia intermedia Hayne]
Datum citace: 19. září 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Utricularia intermedia Hayne]
Datum citace: 18. srpen 2019
 
 
Záznam 1 až 12 z 12  

Nastavení