CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Arabis procurrens - huseník výběžkatý

Taxon - Odkazy a literatura

druh

huseník výběžkatý
Arabis procurrens Waldst. & Kit.

 
 
Záznam 1 až 6 z 6  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Arabis procurrens Waldst. et Kit.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Arabis procurrens Waldst. et Kit.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic [http://www.preslia.cz/P022CPys.pdf], Preslia 74(2): 97–186, 2002. [jako Arabis procurrens W. et K.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Arabis procurrens Waldst. et Kit.]
Datum citace: 17. září 2014
 
 
Záznam 1 až 6 z 6  

Nastavení